DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm

[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]

Dagens visa
2004 feb 29

LÄNK TILL

Torparvisan, text, midi, MP3

Gunde Johansson

Omkring Tiggaren från Luosa
Dan Andersson och Gunde Johansson

Till minnet av Gunde Johansson


Kenny Ludvigssons Hemsida

Nordmarks profiler

[topp]

Torparvisa
text och musik:
Gunde Johansson (1922-1995)

Tocka orning dä ä uti väla nu
dä grunnar ja mycke på,
för di slôss å se'n jobbar di värre än sju,
dä dära ä svårt te förstå.
Men en aen en har fôll bra lite vett
å hôve dä ha'n fôll fått
för te kli sej uti när dä ä nôge lett,
sôm när fôlk till exempel har brått.

För ja ä tôrpare ja å ja har dä så bra,
å ja ligger på sôffa för så ska dä va,
å gräse dä växer å rôgen han gror
å mor ho mal kaffe å grisen blir stor!

Hå hå ja ja, hå hå ja ja
hör va dä blåser i träa i da,
hå hå ja ja, hå hå ja ja,
dä blåser i träa i da.

Å flyger i lufta di gör sôm skam
förskräcklit å fort ändå.
Dä ä skillna dä när som en aen ska fram,
en får klar sej mä te å gå.
Men en ä fôll bra bakôm emellerti,
sôm inte kan räkne ut,
va i hundan di har så pass ont ôm ti
för den tar fôll i alla fall slut.

För ja ä tôrpare ja å ja har dä så bra,
å ja ligger på sôffa för så ska dä va,
å gräse dä växer å rôgen han gror
sätt på panna mor, sätt på panna mor.

Hå hå ja ja, hå hå ja ja
hör va dä blåser i träa i da.
Hå hå ja ja, hå hå ja ja,
dä blåser i träa i da!

Här har en dä ganska så skaplit bra
fast nog får en ont där bak,
men besvärligheter dä får en fôll ha,
en ä alla fall unner tak.
Te å ge sej ôt skogen ä int idé,
nej där säjjer ja allt stôpp,
för se råkt ja te hugg nôa meter mä ve,
ja den tar di sen å eller ôpp.

För ja ä tôrpare ja å ja har dä så bra,
å ja ligger på sôffa för så ska dä va,
å gräset dä växer å rôgen han gror.
Dra opp klocka mor, dra opp klocka mor.

Hå hå ja ja, hå hå ja ja
hör va dä blåser i träa i da,
hå hå ja ja, hå hå ja ja,
dä blåser i träa i da.

LÄNK TILL

Torparvisan, text, midi, MP3

Gunde Johansson

Omkring Tiggaren från Luosa
Dan Andersson och Gunde Johansson

Till minnet av Gunde Johansson


Kenny Ludvigssons Hemsida

Nordmarks profiler

[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida] | [topp]