[Alf Pröysen/Du ska få en dag i mårå] | [Lilla vackra Anna] | [Avskedet - Peter Niclas Alstermark]


 


[topp]

Blåbærturen


Tekst: Alf Prøysen


Det var en deilig sommerdag at Pelle sa til Kari
Nå går vi ut i skauen for det er så mye bær
Så får vi med oss Lillebror og Kjellemann og Mari
For det er nok å ta av, det er mange tuer der
Men vi må ha en plukkekopp og den må være stor
Så stormet alle sammen inn i kjøkkenet til mor
Og Pelle fikk et melkespann og Kari fikk et krus
og Mari fikk en melkekopp og Kjell et kremmerhus
Så fløy de opp i skauen i en glad og vilter flokk
Og Lillebror fløy sist og skulle plukke i et lokk

Så kom de opp i skauen og så kom de til ei slette
Der var det bare blått i blått så langt du kunne se
Sa satte de seg ende ned så spiste de seg mette
Så fant de seg en tue hver og ropte; fritt for det
Nå ser vi hvem som først får fullt, nå setter vi gang
Og over hele sletta sa det; kling og pling og plang
Først sang det i et melkespann så klang det i et krus
Det danset i en kopp og raslet i et kremmerhus
Men fra den minste tua sa det, plingeling i flokk
For oppi den satt Lillebror og plukket i et lokk

Men plutselig så hørte de det raslet bakom trærne
Jeg tror det er en bjørn, sa Kari, jeg vil hjem, uhu
Det er nok kanskje bjørn, sa Kjell, ja okse er det gjerne
I hvert fall er det sikkert at det kanskje er ei ku
Det beste er, sa Pelle og så seg listig om
At vi går pent og stille ned den vegen hvor vi kom
Først gikk Pelle med et melkespann og Kari med et krus
Og Mari med en kaffekopp og Kjell et kremmerhus
Men Lillebror som sistemann gikk ikke stille nok
Der ringlet det av tjuefire blåbær i et lokk

Så kom de no'bak Lillebror det braket så i kvisten
Så spratt det fram et loddent dyr fra blåbærlyng og bar
Og tenk, så var det Passop du som ville leke sisten
Han hadde luktet sporet, så han visste hvor de var
Så lekte de en stund og spiste hele koppen tom
Og siden gikk de hjem og trommet; trommelommelom
Ja' Pelle på et melkespann og Kari på et krus
Og Mari på en kaffekopp og Kjell et kremmerhus
Slik gikk de hele vegen hjem i rekke og i flokk
Og aller sist gikk Lillebror og trommet på et lokk[topp]

Alf Pröysen


[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

[Lilla vackra Anna]

[Avskedet - Peter Niclas Alstermark]


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2001]

Dagens visa 2002 juli 29
melodin i midiformat

Lilla vackra Anna.
Visan heter i original Till Anna,

text och musik: Bengt Henrik Alstermark (1800-1840)

Lilla vackra Anna, om du vill,
hörer dig mitt hela hjärta till.
Jag är öm och trogen
och i dygder mogen,
tycker om att vara jäv och gill.

Minns du hur vi lekte alla dar,
smekande varann som mor och far.
Redde ler med handen,
byggde hus i sanden.
Ack, hur lätt och lustigt livet var.

Men den glada tiden snart försvann.
Jag fick lära tröska och du spann.
Du gick vall i skogen
och jag körde plogen
mera sällan sågo vi varann.

Blott när sommarn stod i blomsterkrans,
och när julen bjöd oss upp till dans,
kunde vi få råkas,
rodna, le och språkas,
aldrig någon större glädje fanns.

Så det varit har i många år,
aldrig nå´nsin läkas mina sår,
aldrig är det roligt,
aldrig rätt förtroligt,
om jag icke Anna råka får.

Vad jag tänker eller vad jag gör,
står mig samma glada flicka för:
ofta plär jag drömma
att den trogna, ömma
Anna blir min brud, förr än jag dör.

Kärlek sådan oro kallas plär -
ingen vet just vad den skälmen är:
blott att han kan plåga,
sätta oss i låga,
som på en gång roar och förtär.

Röda kinder, stora ögon blå,
vackra händer, nätta fötter små.
Rund och vit om armen,
blommig full i barmen
det är någonting att titta på.

Lilla Anna, snart flyr dagen bort
livet har blott en och den är kort.
Liksom spån i strömmen
som en bild i drömmen
hastar människan till en bättre ort.

Men på resan till den ljusa sal
genom jordens mörka sorgedal
ville Skaparn ställa,
att oss göra sälla,
glädjen i en trogen makas val.

Snälla Anna, när Gud skapte dig,
tänkte han helt visst i nåd på mig.
Kom att ja mig giva
och min maka bliva
så skall det bli ljust på livets stig.

I en liten stuga ska vi bo
leva med varann i frid och ro.
Lära barnen kära
Gud och kungen ära:
det ska bli så roligt må du tro!

Sist vi följas åt till himmelen,
råka far och mor på nytt igen,
bliva åter unga,
börja åter sjunga,
kärleken är livets bästa vän.


[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2001 juli 29
Avskedet
text: Peter Niclas Alstermark
musik: Gunnar Turesson
noter - Musik kring Mårbacka
Gunnar Turesson,
Värmländska kulturtraditioner del X,
Värmlands Museums Skriftserie nr 23,
1992
Del 6 av Värmländska kulturtraditioner
behandlar Tvillingskalderna Peter Niclas och
Bengt Henrik Alstermark, 1970

Avskedet

Stämme vem som vill sin luta
Till att sjunga för en vän.
Min åtminstone skall sluta
Till dess mossan höljer den.

Ty vad fick hon för sin möda,
För sin trogna stilla bön?
Endast otack fick hon skörda,
Endast har blev skaldens lön.

Därför tig. Slut fort ditt hjärta
För den fröjd du andra gav!
Skriv ej mer för livets smärta,
Sjung ej mer på vänners grav!

Snart förgår väl livets öden,
Mången målet hann som ung.
Helga dig i tid åt döden
Och tag lutan sen och sjung!
[topp]

midi real audio mp3

European Anthem
(version2)
 
From a long time here, (C)
we realized there's more, (G Dm)
more than our own or what was given, (F G)
more than the land or banner. (G C)
As during the ages we grew, (Am Dm)
also in numbers more and more, (G C)
We astounded to learn, (Em Dm)
finding out about each manner. (F G)

From hearts in lust for life, (C )
from hearts to the hereafter, (G Dm)
we found the middle way, the path, (F G)
that led us all to glory. (G C)
Giving up control, regaining, (Am Dm)
with crying and with laughter, (G C)
forsaking Gods and nations, (Em Dm)
God found us ; our story. (F G)

Europe is our world, (G C)
our world is our Europe, (Dm Em)
this land is our true love: united but diverse. (F G C)
Europe is our life, identity and hope, (Am Em F G)
it's nature sets the standard; (G C)
the true the universe. (F C)
 

Midi-Jukebox

Real Audio-Jukebox

MP3 index

text sida

[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]