Music for Human Rights


Dagens visa
2001 maj 29

melodin i midi format

LÄNK TILL

Amnesty International

Beethovens nia


Amnestysången.

text: Lorica Baeckström
musik: Ludvig van Beethoven
Nionde symfonin, kören

Alla föds med lika värde
Rätt till namn och till nation
Rätt att yttra fritt sin åsikt
Rätt till tro och religion.
Sändebud från världens länder
En gång befäste dessa ord
Underskrev med egna händer
Frihetsbrevet till vår jord.

Ingen må godtyckligt fängslas
Utsättas för våld och slag
Ingen kränkas och förnedras
Vägras skydd av stadfäst lag.
Inför lagen är alla lika
Man och kvinna, svart  och vit.
Rättens värn må aldrig vika
Maktens svärd kan ej nå dit.

Var den blott en dröm vi drömde
Rättighetsförklaringen?
Kränks den ej till sista bokstav
Överallt och dagligen?
Ingen dröm, men lågan som brinner
Bakom en taggtråds verklighet.
Ljusets kraft som övervinner
Mörker, köld och hopplöshet.

Tagen er i akt för en organisation
som går till kamp sjungande.

Sånger jag sjungit i Amnesty!

Amnestysången
Blowin´ in the wind
Och nu ljuder nya toner
Oh Freedom
We shall overcome
Mitt eget land
Tankar är fria
We shall not be moved
För friheten
Ropen skalla
Den svarta tuppen
Nu stundar förföljelsens månad
 Dagens visa
2002 maj 29

Aldrig ni tystar vårt ord

text: Leon Larsson
och Tommy Rådberg
musik: Tommy Rådberg

Partiet partiet det enda
till vapen du köpta milis!
Vår frihet vår tro har ni skändat
partikommittéernas vis.

Så skrik privilegiums kranke
ert vilda och rasande ve...
Gå på ni! ej krossas vår tanke
kommissariernas svarta armé.

Må alla ni grubbla och ruva
på lagar att tysta oss med.
Ni tro, att med våldsmakt ni kuva
den trotsiga flertalets led!

Ack vräken upp hundrade hinder,
lägg snärjande snaror för oss;
men intet oss hejdar och binder,
vi hugga och bryta oss loss!

För makten för makten, den ärvda
till vapen du köpta polis!
Ni sparkar och slår oss ni värvda
som fordom på Herrarnas vis.

Försöken med bojor och blacken
ni drängar kring rikemans bord!
men aldrig ni får oss i backen
och aldrig ni tystar vårt ord.

Ja byggen upp skyhöga vallar
och vräken upp damm efter damm.
Vi komma likt floden som svalla
som stormande bryter sig fram.

Vart hinder vi skola förkrossa
och bränna till aska och kol...
Ty fritt skola tankarna blossa
likt blixtar på rymdens kupol.

[topp]
DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]

[topp]