Handbell World

handbell world

Handbell World Top 40


[Sixties Music] | [August Bondeson Och minns du vad du lovade]
[topp]


LÄNK:
DAGENS VISA:   2003 juni 30

Sixties Music

[till dagens visa 2002]

[Och minns du vad du lovade]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]
[topp]

Dagens visa
2002 juni 30


[topp]

LÄNK
August Bondeson


Bondeson Nr. 101
Och minns du, vad du lovade,
ja minns du, vad du svor,
När vi sutto under himmelen den blå?
Du lovte mig din ära
och du lovte mig din hand,
Men nu haver du var´t falsker emot mig.

LÄNK
August Bondeson


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]