Give me snuff,
whiskey and Swedes,
and I will build a railroad to hell
James Jerome Hill


en.wikipedia.org/wiki/James_Jerome_Hill

rewebb.com/nels_nelson2.htm

www.utvandrarnashus.se/


   
LÄNK:
DAGENS VISA:   2003 mars 30

Casey Jones


Village Online

Railroad Museum (1)

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]
Länk
Wilhelmina Stålberg

[topp] | [till dagens visa 2001]

Skulle Lund bereda sorg, fly då hem till Göteborg.
en bordsvisa
till
melodin,
Så lunka vi så småningom

Dagens visa 2002 mars 30
Hej gosse fatta nu ditt glas,
du kommit på ett fint kalas
med grabbar ifrån Göteborg,
här vilar ingen sorg.
Är du Masthuggsgrabb av rasren ätt,
är du Majpojk eller Gårdasprätt,
förvisso är du äkta barn
utav den gamla kära sta´n.

I Otterhällans röda ljung
där stod en gång en hjältekung,
och peka´ ner på Göta Älv,
och följden vet du själv.
Där växte upp en jättesta´
från Kviberg och till Långedra´,
och som en extra kraftig märg
så byggdes gamla glada Lorensberg.

I "Trägårn" mången vårlig natt
så svärmisk på en bänk du satt.
När mössan blev som mjölk så vit,
på krogen gjorde du visit.
Steg se´n fram på blomsterprydd balkong
och sjöng ut en mogenhetens sång.
På din hemväg njöt du av bouqueten
hos Slottsskogsparkens doftande syrén.

I Älfsborgsfjordens morgondis
du väntar på en västlig bris.
Bland lömska kobbar blanka skär
av födsel hemmastadd du är.
Nu till Styrsö och till Öckerö
du seglar med ditt hjärtas mö,
och om din koster vingar får,
i Bohuslän finns vatten, som förslår.

Ack, gosse, ofta blev du väckt
vid suset av en västanfläkt.
Nu har du blivit Lundapåg,
men glöm ej, var din vagga låg.
Som en följd av ädel extraktion
har du hamnat i en stolt nation.
Skulle Lund dig blott bereda sorg,
så fly då hem till gamla Göteborg.


[topp] | [till dagens visa 2002]

Länk
Wilhelmina Stålberg

Dagens visa 2001 mars 30
Mormors öga
(Till en tavla av Amalia Lindegren)
text: Wilhelmina Stålberg (1803-1872)
Får jag trä´ på mormors öga?
Ropte liten dalmaspys.
- Nej, mitt socker; ingen nys
Har du om hur de ä´ tröga,
Dessa blaggarnstrådar grå,
Helst för dina fingrar små.
Ja, men mormor ser ju inte.
Jag ser mycket bättre, jag.
Minns, jag trädde på, en dag.
Ack, om mormor sig påminte!...
- Gott, mitt minne är så kort.
Tappa inte synåla bort.
Där han sitter nu och träder,
Med en ytterst viktig min,
På en tråd, visst icke fin.
Gumman skrattar och sig gläder
Åt den lille - ack, så kär!
Han ju mormors öga är.
Snart han jublar: Ha! det gick ju.
Ned från bordet med ett hopp
Står han, blickar blåögd opp
Till den gamla. Mormor fick ju
Av prostinnan soppan där:
Giv en smula åt din Pehr!
Ack, vad gåve icke gumman
Åt sin älskling, hennes hopp,
Hennes ålders rosenknopp.
Kärlek - det är huvudsumman.
Henne ensam han ju har,
Ingen mor och ingen far.
Äro hans föräldrar döda?
Hör man frågas, då och då.
Åh nej, bittrare än så.
Denna onda världen, snöda,
Hårt sin snara om dem slog
Och dem över havet drog.
- Till Amerika? - Så var det.
Ack ja!... Herre Jemine,
Att jag sådant skulle se!
Till Amerika ... dit bar det.
Och min dotter - att hon for
Bort ifrån sin gamla mor!
Men likväl jag frälste gossen.
Ända i stationens sal
Var jag och så gott som stal
Barnet ifrån resetrossen,
Vandrade från staden se´ n
Hem på mina trötta ben.
Ack, jag bar ju då på armen
Allt vad kärt jag ägde kvar.
Trösten för min ålders dar
Slöt jag troget intill barmen.
Modern har ju flickan än;
Må hon kunna vårda den!
Gossen har nu mig allena.
Mormor, jag blir stor en dag.
Då går jag till Stockholm, jag;
Pengar skall jag där förtjäna,
Och när jag har samlat dem
Skickar jag dem alla hem.
Då får mormor egen stuga,
Egen gris och egen ko,
Och blir fin och grann. - Må tro,
Va´ di ska för mormor buga.
Så han jollrar dagen ut,
Han min lilla hjärtesnut.
Herre Gud bevare gossen
Från all ondska och all flärd!
Han, som skapat sol och värld,
Han, som tänder stjärneblossen,
Skyddar väl ett stackars barn
Och från syndens leda garn

[topp]


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]