[hetzlersfakebook.com] | [Erlaube mir]

[Midi Arkiv] | [Karl Johans folksång]


Bara genom att blunda

text: Bernt Rosengren

Bara genom att blunda
kan vi tro att fred råder
och att frihet finns.
Bara genom att inte blunda
kan vi se till att fred
kommer att råda och att frihet
kommer att finnas.

Det finns en nödvändig sorts
galenskap: Att tro att just du
kan förändra världen.
Galenskap som gränsar
till genialitet
och samtidigt är enklaste
vardagsklokhet:
Du kan det och du gör det
tillsammans med andra.

[topp]
   

Blue's Midi Archive

Welcome To Sapphire Dreams

[topp]

LÄNK

hetzlersfakebook.com

This site consists of
483 traditional American Old and
Celtic fiddle tunes in
MIDI format.
[topp]

Dagens visa 30 sep 2003
Erlaube mir
Johannes Brahms
melodin i midiformat
Erlaube mir, fein's Mädchen,
in den Garten zu geh'n,
daß ich mag dort schauen
wie die Rosen so schön.
Erlaube, sie zu brechen,
es ist die höchste Zeit!
Ihre Schönheit, ihre Jugend
hat mir mein Herz erfreut!
  O Mädchen, o Mädchen,
du einsames Kind!
Wer hat den Gedanken
ins Herz dir gezinnt,
daß ich soll den Garten,
die Rosen nicht seh'n?
Du gefällst meinen Augen,
das muß ich gesteh'n!


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa
2001 sep 30

På Kongl. Stora Theatern
uppföres i dag d. 19 Maj: [1818]...
Emellan Pjesen och Balletten uppföres en ny Folksång: Orden af Direktör C. A. Kullenberg, Musiken af Professor Du Puy.

Hans [Eduard Du Puy] minst lyckade tonsättning var den så kallade Karl Johans folksång, hvars afsjungande genast vid tronombytet 1844 inställdes.
Crusenstolpe

Noter finns avbildade i
En folk på marsch, 1810-1872,
Erik Lindorm, Bonniers förlag

LÄNK TILL

Sveriges
(folk-)nationalsånger

Karl Johans folksång

text: C. A. Kullberg
musik. Eduard Du Puy

Carl Johan vår Kung han kom, som från höjden,
O sjungom i fröjden
Bå gammal och ung
Han tryggade Thronen
Uplyfte Nationen,
det gjorde vår Kung!
Han tryggade Thronen
Uplyfte Nationen,
det gjorde vår Kung!

LÄNK TILL

Sveriges
(folk-)nationalsånger


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]