freemasonry in music
Music Used in the Lodge


2003/2004 2002/2003 Nyår 2001/2002
I saw three ships There is a tavern in the town   29   Bevärings-trall
Hymn to Saint Sava En pigas visa i oktober   30   Hur många här i världen
Navidad Latina Tagen supen   31   Galtavisan
Auld lang syne Auld lang syne   1   Nyårsklockan
Sound of Music Sveriges städer   2   Mors lilla hjälpreda


[topp]

Navidad Latina

Ray Pfob Merry Christmas

[topp] | [till dagens visa 2001]

Dagens visa 2002 december 31

Tagen supen

text: Eric Lindström
melodi: Är jag född ...
Fredmans Sånger Nr. 16
(Bellman)Tagen supen, tagen supen
alla vänner på en gång!
Den gör strupen, den gör strupen
mera böjd för sång.
Även resten av vår kära kropp
krummar sig och mår så bra av lite stänk och dropp
och vår magsaft porlar litervis
när vi tänker på vad som måhända lagt på is.
Kära bröder höj pokalen,
vi ska aldrig skiljas åt,
stäm nu strängen, fyll lokalen
med en ljuvlig låt.

Tagen halvan, tagen halvan,
ty vår stackars torra hals
utan denna rara salvan
kan ej svälja alls!
Våren är en mycket farlig tid
ena stunden lyser solen, kärleksfull och blid,
nästa stund den tittar inte hit.
Då, o vänner, rädda hälsan med en akvavit!
Milt den nerför strupen rinner
med en sista avskedssuck,
och till slut den stortån hinner
med ett sakta kluck.

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp]

Dagens visa 2001 december 31

Galtavisan
text: okänd
noter:
Gläd dig du skåning,
Lennart Kjellgren,
LTs förlag, 1960

Vår galt han haver sänkt si,
i kårran har han dränkt si,
men ingen av oss alla
ju konne det betäntja.
Men ud vi måste gå
ette honom leta må
ette honom leta må.

Vi gick i tvenne daga
o ette honom lette
o äntelin om kvällen
vi honom nu hitte.
I kårran där han lå
ja di busterna vi så
ja di busterna vi så.

Vi blevo ju så glaa
når vi så vår galt i vanned.
Vi fnalla tag i busterna
o dro han opp på lanned.
Si här ligger nu vår galt
som si dränkt i vanned kalt,
som si dränkt i vanned kalt.

Vi genast honom stucko
o läto bloed ringja,
for korven den va borte
de kan en väl besingja
ad bloed de va svalt
når han lå i vanned kalt.

Si åtta marker ister
å fjorton pong skinka
de va där i vår galt
det skolen I få veta,
for fläsked de va bra,
ja de dude jo o ha,
ja, de dude jo o ha.

O nu så ska vi suppa
o hålla voss glaa
me fläsk o panntofflor
o långa fittamada
For fitted de va bra
ja, de dude jo o ha,
ja, de dude jo o ha.

Nu slutar ja min visa,
förmanar Eder alla:
i ajten era grisa
så att de inte falla
i kårra eller gråv
där forkortar di sitt blo,
där forkortar di sitt blo.

[nyårslänkar]
[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]