[Här ska ni se en livad figur] | [Adolf Fredrik Lindblad] [Ungern landet med tre nationaldagar]


Lord Haw-Haw

German Propaganda - Bye Bye Blackbird (Bye Bye Empire)
wikipedia.org Lord Haw-Haw
www.rotten.com Lord Haw-Haw
Lord Haw-Haw:s sista radiosändning
Charlie and his orchestra/propaganda swing
Media Links[topp]

Här ska ni se en livad figur

noter: Visor från Dalarna
Margareta Jonth
Prisma, 1975


Här ska ni se en livad figur
som alltjämt är glad och kvicker.
Jänter och flickor äro mitt liv
å jänter och vackra flicker.

Tjo fallderi å tjo fallderej
å tjo fallderi å litte-li-alej.
Å jänter och flickor äro mitt liv
å jänter och vackra flicker.

Kring majstången många tusen det var
och alla så var dom rara.
Och dansa´ det gjord´ dom jädrans så bra
men bäst gick för lilla Sara

Tjo fallderi å tjo fallderej
å tjo fallderi å litte-li-alej.
Och dansa´ det gjord´ dom jädrans så bra
men bäst gick för lilla Sara

När som vi hade ta´t oss en sväng
vi kaffe och skorpor drucko.
Och sen tog vi te och dansa´ igen
så att mina byxor sprucko.

Tjo fallderi å tjo fallderej
å tjo fallderi å litte-li-alej.
Och sen tog vi te och dansa´ igen
så att mina byxor sprucko.

Å alla så sa dom: titta på herr´n!
Å ynkeligt de mig brydde.
Men då ska ni se att Kajsa kom fram
å bums hon ihop dem sydde.

Tjo fallderi å tjo fallderej
å tjo fallderi å litte-li-alej.
Men då ska ni se att Kajsa kom fram
å bums hon ihop dem sydde.


Men Kajs hon sydd´ mä byxera satt på
å stynga dom tog hon korta.
Å när jag kom hem och skulle ta dem av
då hängde de fast vid skjorta´.

Tjo fallderi å tjo fallderej
å tjo fallderi å litte-li-alej.
Å när jag kom hem och skulle ta dem av
då hängde de fast vid skjorta´.
[topp]

[Ungern landet med tre nationaldagar]

LÄNK:
DAGENS VISA:   2003 juli 31

Adolf Fredrik Lindblad
klicka Persongalleri sök Adolf Fredrik Lindblad


"4. The Herdsman's Mountain Song"
(Vocal).
Words and music by Adolf Fredrik Lindblad.

"11. Upon a Summer's Day"
(Vocal).
Words and music by Adolf Fredrik Lindblad.

Dagens visa 2003 juli 31
"4. The Herdsman's Mountain Song"
(Vocal).
Words and music by Adolf Fredrik Lindblad.

På Berget
text och musik
Adolf Fredrik Lindblad

Högt här uppå berget
sjunger jag så mången qväll.
Långt bort ned i dalen
skådar jag hvad mig gör säll.
Öfver skogar blå
Mina blickar nå,
Dit der linden grön
Speglar sig i sjön,
Dit der hyddan står,
der den hulda går,
Som om mitt hela hjerta rår.
Dock, hon ej vet,
Hvad jag blott vet,
Och skogen vet,
Och Echo vet,
Om vindens sus,
Om vågens krus
Ej yppat har min hemlighet.
Ack nej!
Ty ensam högt här uppå berget
sjunger jag så mången qväll,
Och långt bort ned i dalen
skådar jag den mig gör säll.
Öfver skogar blå
Mina blickar gå,
Attså, attså
Deras ro de vinna må.

"11. Upon a Summer's Day"
(Vocal).
Words and music by Adolf Fredrik Lindblad.

En sommardag
text och musik
Adolf Fredrik Lindblad

O, ljufva sommarflägt,
Som mina kinder smeker!
O! huru svalt och täckt
Din kyss min tinning rört!
Ditt glada sus jag hör,
Då du med blomstren leker,
Och mera skön du gör
Den dröm, som nyss du stört.
Hör, hvilken sång
ur sjö och skogar klingar!
Ack, tysta smärtan ned,
som än min ande tvingar!
Kom, milda sommarflägt!
Af dina vingar täckt,
Ingen glädje jag begär,
Men romig blott beskär!
Hör, hvilken röst
i dina suckar talar!
O! hur mitt qvalda bröst
du tjusar och hugsvalar!
Far, milda sommarvind!
Helsa till björk och lind!
Deras frid jag njuta fick,
Men blott ett ögonblick.


[topp]

[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

[Sándor Petöfi: I slutet av september]

[Haynaus misshandlas i London]

[Visornas hemsida: Sándor Petöfi]


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]

Ungerska nationalsången

Ungerska nationalsången (ungerska, engelska)


Externa länkar

Ungern 1848 (svenska)

Ungern, 1848 års fosterlandssång (engelska)

Ungerns flagga 1848[topp] | [till dagens visa 2001]

Dagens visa 2002 juli 31
Sándor Petöfi (svenska)
ungerska(Szeptember végén) tyska(September-Ausklang)

I slutet av september
originaltitel: Szeptember végén
text: Sándor Petöfi
svensk text: Lotten von Kraemer


Än blomman i skog njuter livet det korta,
och grön skjuter poppeln mot fönstrena opp.
Men ser du ej midvintermolnen där borta
re´n sållat sin snö på Karpaternas topp?
Dock än i mitt hjärta högsommaren strålar,
än grönskar därinne det vårliga frö,
fast vintern min utsikt i grått redan målar
och strör på min hjässa sitt skimmer av snö.

Ack, sommarn och livet förvissna ju lika?
Kom, älskade, sitt vid min sida, jag ber,
att ljuvt mot mitt bröst vila lockarne rika.
I morgon kanhända jag finnes ej mer. -
O säg, om jag bortgår, skall stilla du gjuta
en saknadens tår på min döda mull,
och ej mot en ynglings skuldra dig luta
och glömma min suck för hans suckars skull?

Om du en gång tröttnar vid änkståndets slöja,
som tolkar en saknad av hjärtats grund,
jag skall att den hämta ur graven mig höja
och taga den med mig i midnattens stund,
att därmed jag måtte avtorka tåren,
som arm och förgäten jag fäller därvid,
och därmed förbinda hjärtesåren,
det hjärtas, som älskar till evig tid.


[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa
2001 jul 31

Fältmarskalk Haynaus misshandlande i London den 4 september 1850 av bryggardrängarna därstädes.

Källa: Posthumus, Mina samtida, fjärde delen, Bonnier, 1871
 

Den österrikiska fältmarskalken kom till Barclay et Perkins, då, på den tiden, bekant bryggeri, för att bese det.

Han skrev sitt namn i den för ändamålet framlagda boken. Inom två minuter blev detta känt uti hela bryggeriet, och nästan alla arbetarna störtade på honom med kvastar i händerna och ropade:

"ned med den österrikiske slaktaren."

Ja, ett namn, som de engelska tidningarna förut ofta givit honom.

Misshandlingen började därmed att man slungade en halmkärve emot hans huvud,

därefter mäsk. spannmål och allehanda kastvapen.

En karl slog ned hans hatt över ansiktet och stötte honom fram och tillbaka, kläderna rycktes honom från kroppen.

En fattade i hans ytterst långa mustacher för att avskära dem.

Slutligen blev den misshandlade fältmarskalken eskorterad av polisen och bortförd på en båt, och lämnade utan dröjsmål Storbritannien.

Ingen undrsökning fick ske ty ett allmänt sammanträde skickade sin tacksägelse till bryggardrängarna:

"och alla dessa män och kvinnor, vilka deltagit i denna läxa, given åt soldatenmördaren, bödeln, kvinnopiskaren, människosläktets fiende Haynau." att de "gjort sig väl förtjänta om sitt fädernesland och äga anspråk på tacksamhet av alla frihetens och rättvisans vänner i världen."

Times opponerade sig:

"Vad rätt hava vi att tukta en atheniensisk pöbels excesser, då Londons pöbel berömmes för samma uppförande?"

Och nu till Sverige:

I monarkien Sverige fick Aftonbladet i Stockholm alldeles obehindrat uttrycka sin belåtenhet över bryggardrängarnas gärning och fylla sina spalter t. ex. den 9 september med de till deras ära skrivna poemer, både i originalspråket och i svensk översättning:

Muntra gossar som bryggen porter
svensk text: Aftonbladet, 1850

Muntra gossar, som bryggen porter åt Barclay och Perkins, den bästa London stout i våra stop och ankaren, en skål åt Er, som hafven engelskt hjerta i bröstet, för den dosis, Ni gaf Haynau vid Bankside.

Vi hafve alle hört talas om denne slagtares dåd, huru Bathyani dog, huru Leiningen föll; den käcke Aulich hängde han likt en tjuf och en slaf, ehuru han bönföll att få dö en soldats död.

Och detta skedde med kallt blod, sedan bataljen var vunnen; vunnen af ryssarne - ty österrikarne hade sprungit; sedan Görgey gått öfver till fienden. Men den tappre engelske Guyon, han stridde till det yttersta.

Ack! repet åt halsen och läderpiskan åt ryggen, de voro aldrig overksamma då Haynan förde befälet, och qvinnor lät han piska tills röda bloden rann, denne chef för österrikiska kronans arméer.

Ni gossar i Southwark, en skål åt Er, som hjelpte att gifva marskalk Haynau sin hyra; den uslingen, som piskade qvinnor, förtjenar väl att mottagas med en sådan der barsk välkomsthelsning på hvarje af Londons gator.

Kör bort honom, kör bort honom från våra trakter af Themsen. Låt honom gå till förnäma Tories och hög betitlade damer; må han spatsera i Westend, och statsa i sitt högmod; men inte kommer han tillbaka till "George vid Bankside".


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]