[topp]
[Ragtime]
[Evert Taube en författarupptäckt] | [Du har kallat mig]

Evert Taubes hemsida

Evert Taubes hörna


Visornas hemsida

Evert Taube


Evert Taube
Fritiof och Carmencita

[Evert Taube en författarupptäckt]
DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]
[topp] | [till dagens visa 2001]

Dagens visa 2002 maj 31
EVERT TAUBE 1890-1976
Sommaren 1918 kom ett brev från Martin Koch, som berättade om en författarupptäckt.
Smögen 3 juni 1918
Bokförläggaren
H. Herr K. O. Bonnier
För en bok om bohuslänska förhållanden ligger jag nu här ute i skärgården. Har här träffat på en man, som jag tror ska komma att intressera Eder. han heter Evert Taube, är son till överlotsen i Göteborg, och har, ehuru ännu endast 28 år, tillbringat en stor del av sitt liv till sjöss, i hamnar i alla världsdelar, i Argentina under skiftande förhållanden etc.
Han har haft den - min tro - falska föreställningen, att han ägde begåvning såsom målare. Dessutom har han skrivit en mängd smärre berättelser för tidningar. Efter att ha läst en del av dessa berättelser, är jag för min del övertygad, att han besitter en ingalunda vanlig talang såsom berättare; han har ju dessutom upplevat mångahanda ting, så att ämnen till intressanta skildringar inte torde fattas honom; dessutom förefaller han mig äga ett naturligt och oförvillat omdöme.
Jag har mycket ivrat för, att han skulle samla en del av sina bästa berättelser och ge ut dem i bokform. Han är nu sysselsatt med detta arbete, varvid jag är honom behjälplig med en hos alla nybörjare behövlig stilgranskning - så gott jag förmår. Han anser blygsamt nog, att han med så enkla saker inte skulle kunna uppvakta ett så stort förlag som Edert, men tänker sig för ändamålet något av de mindre förlagen. Detta vore, enligt min mening, mindre lyckligt. För att övervinna hans betänkligheter har jag måst lova honom en formlig rekommendationsskrivelse till Eder. Detta är anledningen till detta brev, som jag naturligtvis inte tillmäter någon betydelse men skriver endast för att göra honom viljes. Kan jag därmed endast förmå honom att vända sig till Eder, så förstår Ni naturligtvis bäst att utan andras påpekningar bedöma värdet av hans alster.
I förhoppning att Ni inte illa upptar detta mitt ingripande ber jag Eder alltså ha herr Evert Taube i benägen hågkomst och tecknar
med utmärkt högaktning
Martin Koch
Bonniers nappade, fick manus och gav hösten 1918 ut novellsamlingen Inte precis om kvinnorna.
EXCELSIOR! En jubileumskavalkad i brev - Albert Bonniers Förlag AB 1987

[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2001 maj 31

Du har kallat mig
text: Evert Taube
musik: Staffan Percy
(noter: Sång som lever
45 Andliga visor
valda av Bo Setterlind,
Bonniers, 1978)

Hjälp mig genom denna nöd,
o, Gud, du ser min vånda!
Jag nödgas för ett dagligt bröd
bland folkets narrar stånda.
Jag mäktar ej mitt rätta kall
att till din ära verka.
Må bördan som jag bära skall
min tro och vilja stärka.

Så låt i detta lägre värv,
som ger mig daglig föda,
mitt skämt bli gott,
min sång bli kärv,
låt ingenting få döda
min tro att du har kallat mig
- fast stunden tyckes dröja -
att värdigare prisa dig
och klart din godhet röja!


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htmLänkar:

Ragtime (1)

Ragtime (2)


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]