[Hârr-khärs-boen] | [tillbaks index] | [start]

FREDRIK AUGUST DAHLGREN (1816-1895)

   

   

FREDRIK AUGUST DAHLGREN (1816-1895)

Fredrek på Rannsätt
Wermlänningarne sista scenen
Viser på varmlanske tongmåle
Wermlänningarne sångtexter
Värmlandsvisan
Den låta Rannsätts Fredrek sang

   Jänta å ja´
   Frierfâla
   Hârr-khärs-boen
   Nils Annerssas vise
   Bremmsen
   Grisen
   Pär å Lisa
   Bonnspelmaen
   Brännvinns-fôrdârve
   Körkstöten
   Köke
   Gefftaslusta
   Månses friinger
   Ingri
   Kvesst-Lars
   Rotlanken
   
GEIJERSGÅRDEN

Visning - Klicka här

GEIJERSGÅRDEN

[start] | [nästa] | [topp]

Hârr-khärs-boen

text: Fredrek på Rannsätt

Å vârre kan fôll allri finnes te sa´n,
än när boen går mä hatt på sne, sa´n,
      å har fräs i bringa
      å spansk-rör te svinga,
änna som en reckti hârre-khär, sa´n.

Då ska en tro att han ä styv mä krafft, sa´n,
får sej spink-spank-klåcke mä peschafft, sa´n,
      å går jämt å blistrer,
      tess han blir i klistre
å får gå som anne gémment folk, sa´n.

När pigera på hârrgåln han får se, sa´n.
ska en tro han gör sej fali te, sa´n,
      stryker fint på foten,
      när di bliger mot´en;
tösera på byggda gir han fan, sa´n.

Å hele måndan klonker han å svär, sa´n,
flyger rasen som en stôlli khär, sa´n,
      hele söndass-dyggda
      tapper han på byggda,
när han super, slôss å speler kort, sa´n.

Hva ska dä bli åttå en tåcken sat, sa´n,
som ä bare styv å grann å lat, sa´n,
      kan int sköte torpe,
      skaffe konna sôrpe
å gi kampen röckt, som han ska ha, sa´n.

Å intnô blir dä gjorrt på åcker å äng, sa´n,
för hans möne stass ä ränn å fläng, sa´n;
      han va stor på saka,
      men dä krak tebaka
å han blir fôll rothjon hva dä lir, sa´n.

Å sålless kan en se hva möck dä gär, sa´n.
te fannsér sej som en hârre-khär, sa´n:
      Mä en tåcken bonne
      bär dä te den onne,
d´ä så vesst som visa nu ä slut, sa´n.

[start] | [nästa] | [topp]
F.A. Dahlgren (1816-95)
VISER

VARMLANSKE TONGMÅLE
DECKTA ÅTTÅ
FREDREK PÅ RANNSÄTT
TREDJE UPPLAGAN
1914
NORSTEDT SÖNERS FÖRLAG

[tillbaks index] | [topp]