[Ingri] | [tillbaks index] | [start]

FREDRIK AUGUST DAHLGREN (1816-1895)

   

   

FREDRIK AUGUST DAHLGREN (1816-1895)

Fredrek på Rannsätt
Viser på varmlanske tongmåle
Wermlänningarne sista scenen
Wermlänningarne sångtexter
Värmlandsvisan
Den låta Rannsätts Fredrek sang

   Jänta å ja´
   Frierfâla
   Hârr-khärs-boen
   Nils Annerssas vise
   Bremmsen
   Grisen
   Pär å Lisa
   Bonnspelmaen
   Brännvinns-fôrdârve
   Körkstöten
   Köke
   Gefftaslusta
   Månses friinger
   Ingri
   Kvesst-Lars
   Rotlanken
   
GEIJERSGÅRDEN

Visning - Klicka här

GEIJERSGÅRDEN

[start] | [nästa] | [topp]

Ingri

text: Fredrek på Rannsätt

Ingri ä så vän å rar,
att hvar enda gut vill ha´a;
sålless ä den saka klar
att, Gu nå mej, int får ja´a.

När e jänte har, som ho,
te å välje blann så möcke,
kan en fôll int gärne tro
att ho tar ett blaggernsstöcke.

Om ho ble så ful ändá,
så att ingen ann vill´ ha´a!
Då, om mej ho ville ha,
skull´ ja´ int var´ sen te ta´a.

För nåck ä ho vän te se,
dänne fine, rare päla,
men dä vill int lell ty te
mot hva ho ä vän i själa.

Däfför fing´ ho gärn´ bli ful,
så di annre ging´ ifrå´a;
håcke ho vôr´ rö äll gul,
gjord´ dä samm´, om ja´ kunn´ få´a.

[start] | [nästa] | [topp]
F.A. Dahlgren (1816-95)
VISER

VARMLANSKE TONGMÅLE
DECKTA ÅTTÅ
FREDREK PÅ RANNSÄTT
TREDJE UPPLAGAN
1914
NORSTEDT SÖNERS FÖRLAG

[tillbaks index] | [topp]