[tillbaks]

Gitarr och Dragharmonika
Nya Dikter
Gralstänk
Stänk och Flikar


161
dikter
av
Gustaf Fröding
Aningar
Apelles i Abdera
Atlantis
Balen
Belysningsfrågan
Bergslagstroll
Beväringa
Bjällerklang
Blixten
Boken
Bollspelet vid Trianon
Bristande pietet
Calibariel
Clown Clopopisky
Corydon till Chloe
De gamle och de unge
De gode och de ädle
Den evige juden
Den gamla goda tiden
Den ryske anakoreten
Den svenske Celadons klagovisa över de svarte morhianer i Afrika
Den vise sade
Det borde varit stjärnor
Det var dans bort i vägen
Det är fullbordat
Don Quixotte
Drömmar i Hades
Döden
Efter döden
Elin i Hagen
En ariers hustruvisa
En ariers vårvisa
En balfantasi
En fattig munk från Skara
En flik av framtiden
En främmande man
En ghasel
En hög visa
En kärleksvisa
En liten comedia
En liten låt ôm våren
En morgondröm
En nyårslåt
En strandvisa
En syn
En tysk flickunge
En uppländsk runskrift
En vintervisa
En visa om mig och narren Herkules
En visa om när jag var lustig med Welam Welamsson på Upsalahus och ärkebiskop Lars och doktor Bengt voro utanför och väntade
En visa till Karin när hon hade dansat
En visa till Karin ur fängelset
En vårfästmö
En vårvintervisa
Ett gammalt bergtroll
Ett gammalt förmak
Ett Helicons blomster
Farväll
Flickan i ögat
Fredlös
Friheten
Frågande svar och obesvarande frågor om ont och gott
Fylgia
Förord av Gustaf Fröding
Förrädarn
Gamle Skam
Gitarr och dragharmonika
Gralstänk
Gud?
Gudarne dansa
Hans högvördighet biskopen i Växjö
Herr Lager och skön fager
Herran steg över Korasan
Himlar
Hosiannah!
Hydra
Härjarinnor
Höst
I bönhuset
I Daphne
I skogen
I solnedgången
I ungdomen
I valet och kvalet
Idealet
Idealism och realism
Indianer
Infruset
Ingalill
Jag ville, jag vore
Jan Ersa och Per Persa
Jonte och Brunte
Jägar Malms hustrur
Jäntblig
Kejsarval
Koros
Korperal Storm
Landsvägsmaja
Lars i Kuja
Lelle Karl-Johan
Levnadsfärden
Livets värde
Livsglädjen
Livsäventyret
Lycklandsresan
Lättsinnet
Mannen och kvinnan
Marquis de Moi-Même
Maskin i olag
Mefisto
Men
Mordet i Vindfallsängen
Nyköpings gästabud
Pan och Zebaoth
Predikaren
Prins Aladin av Lampan
Renässans
Sagan om Gral
Sagoförtäljerskan
Salomos insegel
Saul och David
Si drömmaren kommer där
Sigurd Jorsalafar
Sjöfararen vid milan
Skalden Wennerbom
Skogsrån
Skojare
Släktvisan
Sorgebudet
Stadens löjtnant
Stina Stursk
Strövtåg i hembygden
Stänk och flikar
Sålunda talade Zarathustra
Säv, säv, susa
Takt
Tal i fåvitsko
Tersites
Till Publius Pulcher
Titania
Torborg
Tre trallande jäntor
Tronskifte
Tröst
Upp till Salem
Uppsalaflicka
Ur Anabasis
Ur Friederike Brions visor
Vackert väder
Vad är sanning?
Vallarelåt
Variatio
Vid myren
Viken
Vinternatt
Vår
Våran prost
Vänner vid sjukbädden
Väntan
Världens gång
Äktenskapsfrågan
[tillbaks] [topp]