[text start] [Dagens visa]
[visornas hemsida...]
melodin i midi format

en visa av Tommy Rådberg

LJUDAREN

Dold i Hemdalens mantel där ligger ju sjön
som av ljudet från ekot fick namn
och omkring sig så höjer en trollskog i grönt
och på ängarna går kungens lamm.

Över Järnsaxavallen och Ruteplatån
nerför brant Ljudarns vatten vid Vågaskär
och jag vandrar till fots - Jaredalen, Gjaltån.
Klippan Dolgtraser där bor en dvärg.

Genom pasströskelns ingång till Litdalens sal
dubbelbjörkar förälskade par.
Spridda block övertvärar i båge i dal
och var sprickbild är landis framfart.

Gjallarhornet det vilda på sjöns norra strand
är ett block som från isbräckan fallit ner.
Eistlavallen är bortom till vänster om hand
och det porlar - jag hör och jag ser.

Året sjutusen sexhundra åttiosju
före Kristus är Ljudaren född.
Ulvrunsblocket har landisen slagit itu
Gjallarberget av krafterna gödd.

Gulltoppsberget Och Rigdalen, Ireplatån
Ögreipvallen bland Stigande dalens ris.
Kilepynten i norr och i öst Vindlerån.
Vilken konstnär han är farbror is.

text och musik: Tommy Rådberg

texten är inspirerad av artikeln i
Bromma Hembygdsföreningens tidskrift 1945.
[topp] | [text start]
[Dagens visa]
[visornas hemsida...]
[Dan Andersson] | [Elias Sehlstedt]
[Gustaf Fröding] | [Tommy Rådberg]