[Dagens visa]
[visornas hemsida...]
melodin i midi format

EN VÅRMORGON

Vid en liten bäck som bullrar
Ligger jag förnöjd och glad,
Och min lilla korpus kullrar
I en riktigt rosenbad.
Fjärilar och sländor leka
Glänsande i morgonsol´n.
Munter mig på näsan peka
Sippan och violn.

Orren spelar på sin lyra.
Ekorr´n uti björken gnor.
Mjuka tjänare, herr Myra!
"Får jag lov att säga bror?"
Ingen under att du stånkar:
Släpp den här och gå din kos!
Säg, när denna stock du kånkar?
Vem du tjänar hos?

Virtuos på kam och giga,
Göken gal i granens topp.
Liten knubbig Nyckelpiga
Svänger sig i röd salopp.
Var bor du min lilla tärna,
Vem har jungfruns kappa sytt?
Vart kan hon som längst sig ärna?
Fick jag svar? jo pytt!

Ack natur! när får jag möta
Dig igen med liv och själ?
Ty jag måste hem och sköta
Mina plikter nu, farväl!
Jag ditt glada sällskap saknar
Under dagens bråk, min vän!
Nästa morgon, då jag vaknar,
Kommer jag igen.

text: Elias Sehlstedt musik: Tommy Rådberg

[topp] | [text start]
[Dagens visa]
[visornas hemsida...]
[Dan Andersson] | [Elias Sehlstedt]
[Gustaf Fröding] | [Tommy Rådberg]