[tillbaks index] | [till visan]

Jag ser på dina ögon

Jag ser på dina ögon, att du har en annan kär.
Ack, skönaste lilla vännen, säg vem det då är!
Då ville jag så gärna vara redelig mot dig,
så länge som mitt hjärta det röres i mig.

Dina svartbruna sköna ögon, din rosenröda mun
hava lagt uppå mitt hjärta en börda så tung.
Halsbandet uppå halsen det glimmar som rödan guld.
Därföre vill jag vara lilla vännen så huld.

En vän utan kärlek den liknar jag vid
det trädet utan näring, som ingen frukt bär.
Den är icke värd att kallas för min vän,
som tager sig en annan och lämnar mig allen.

Men när jag bliver döder och lagder uppå bår,
ack, skönaste vännen lilla, om kärleken står,
gack först till min säng och sedan till min grav!
Där vilar lilla vännen, som dig älskat har.

[topp]