[tillbaks index] | [till visan]

Tänker du att jag förlorader är

Tänker du att jag förlorader är,
fast jag din gunst ej har?
Nej, du må vara förvissad därpå,
att jag har en annan i val.
Så sant som här finnes vatten och vin,
så sant har du varit allra kärestan min,
som under himmelen fanns,
men nu är jag lika lustig och glad
och sjunger fallerallerallera!

Tänker du att jag skulle sörja för dig?
Så tokig var jag fälle ej.
Nog får jag en annan, som håller av mig,
å inte hänger man sej.
Så visst som det är att jag nu sitter här,
så visst har du varit allra kärestan min,
som under himmelen fanns,
men nu är jag lika lustig och glad
och sjunger fallerallerallera!

[topp]