[tillbaks]

Fänrik Ståls Sägner textdatabasen
Fänrik Ståls sägner
Valda dikter

Adlercreutz
Björneborgarnas marsch
Blomsterhandlaren
Bondgossen
Bröderna
Bönen
De fångna
De två dragonerne
Den 19:de konung Davids psalm
Den döende krigaren
Den femte juli
Den första kyssen
Den hemkommande
Drömmen
Döbeln vid Jutas
Fjärilar, I vårens barn
Flickan kom ifrån sin älsklings möte
Flickans årstider
Flyg ej undan!
Flyttfåglarna
Fosterlandet
Främlingens syn
Fåfäng önskan
Fågeln
Fältmarskalken
Fänrik Stål
Fänrikens hälsning
Fänrikens marknadsminne
Först gå bäckens första bubblor sönder
Gamle Hurtig
Gamle Lode
Gossen hann till femton år
Högt bland Saarijärvis moar
I en ung flickas minnesbok
I sin fästmans armar grät en flicka
Konungen
Kulneff
Kyrkan
Kyssen
Kyssens hopp
Kärleken
Landshövdingen
Likhet
Lotta Svärd
Lutad mot gärdet stod gossen
Löjtnant Zidén
Majsång (Sköna maj, välkommen)
Mellan friska blomster genom lunden
Mitt liv
Molnets broder
Morgonen
Munter
Målaren
N:r femton Stolt
När den sköna maj med sippor kommit
Om sin lycka talade en fästman
Otto von Fieandt
Sandels
Skillnaden
Soldatgossen
Sorg och glädje
Svanen
Sveaborg
Sven Duva
Tanken
Torpflickan
Trosskusken
Tvenne finkar byggde bo i parken
Tvenne myrtnar stå i Lauras fönster
Tvenne popplar susa över graven
Vem styrde hit din väg?
Veteranen
Wilhelm von Schwerin
Von Essen
Von Konow och hans korporal
Von Törne
Våren flyktar hastigt
Vårt land
Vårvisa
[tillbaks] [topp]