Soldatsång
melodi: Den tappre Landsoldat
text: Ture Nerman

Det brinner över jord.
Ur söder och ur nord
står skriet  högt mot himmelen av fasor och av mord.
Vem vänder väl igen
till barn och hjärtevän
från äng och flod som druckit blod av millioner män?
Men mitt ur våldets hopar
vad höjes där för ljud?
Vem är det väl som ropar
den nya dagens bud?
Kamrater, hörde ni
vår lösen: myteri!
Hurra! Hurra! Hurra!

Först binder man i band
vår tanke och vår hand
och skickar oss att mörda sen för kung och fosterland,
att offra liv och lem
för kära och för hem ... ?
Åhnej, för guld åt ockrarna och för att göda dem!
För räntor och kuponger
man hetsar oss till mord
och rusar oss med sånger
om hem och fosterjord.
Kamrater, vad ska bli
vårt svar? Jo, myteri!
Hurra! Hurra! Hurra!

Se morgonen är när
för frihetsfrontens här!
Det jäser runt arméerna bland männen med gevär.
Och snabb från stat till stat
går vår revelj: Kamrat,
vänd vapnen opp mot herrarna som sådde död och hat!
Det är ju samma dårar
som tände krigets brand,
det är ju samma tårar
och blod i alla land.
Kamrater, kom, stäm i
runt jorden: Myteri!
Hurra! Hurra! Hurra!

Ja, nu är timman full.
Ur skyttegravens mull
stig opp, soldat från alla land, och slå din herre kull!
Slit borgfredsskammens band
och räck din starka hand
för hemmens skull åt bröderna av Folkens fosterland!
Mot Mammons potentater
framåt i sluten kamp,
ni frihetens soldater
i tusenfotat tramp!
Vi kämpar världen fri
i enat myteri!
Hurra! Hurra! Hurra!