[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1999 juni 1

melodin i midi format  
 
Visan är upptecknad och arrangerad av Nalle Halldén. Arrangerad - den folkliga visan förädlas fram till lyssnaren.
Allt är tillåtet - bara man själv tycker om det.
----- [tillbaks] ----- 

melodin i midi format

Från Engeland te Skottland

gammal sjömansvisa
upptecknad av Nalle Halldén

Från Engeland te Skottland där seglade en brigg
å ruttna va dess master å trasiga dess rigg,
för koss i jesse namn
Va dä går långsamt fram,
vi hurra för den resan när vi kom te Köpenhamn!

Kompassen ombord den har vi allri hatt,
vi segla ätter böljera å skepparns gamla hatt.
för koss i jesse namn
Va dä går långsamt fram,
vi hurra för den resan när vi kom te Köpenhamn!

Lantärnan ombord den har vi allri sett
förutom den som satt uppå kaptenens näsespets.
för koss i jesse namn
Va dä går långsamt fram,
vi hurra för den resan när vi kom te Köpenhamn!

Vi hade inga segel, vi hissade en särk,
å folket hade allri sett ett sådant mästerverk.
för koss i jesse namn
Va dä går långsamt fram,
vi hurra för den resan när vi kom te Köpenhamn!

Kaptenen ombord han var en sådan man,
iblann han sto på däck å sa: för koss i jesse namn
Va dä går långsamt fram,
men dä går ändå fram,
vi hurra för den resan när vi kom te Köpenhamn!

Å en gång i veckan så skulle vi ha gröt,
så feck vi åv den mjölken som uti Nordsjön flöt.
för koss i jesse namn
Va dä går långsamt fram,
vi hurra för den resan när vi kom te Köpenhamn!

Kajutan ombord dä va ett veaskjul
å ratten den va gjord utå ett spinnerockahjul.
för koss i jesse namn
Va dä går långsamt fram,
vi hurra för den resan när vi kom te Köpenhamn!

Å en gång i veckan så skulle vi ha kött,
så feck vi av den suggan, som av misströstan dött.
för koss i jesse namn
Va dä går långsamt fram,
vi hurra för den resan när vi kom te Köpenhamn!

Vi hade ingen flagga, men dä geck bra ändå.
vi hissa skepparns käring sen han klått na gul å blå.
för koss i jesse namn
Va dä går långsamt fram,
vi hurra för den resan när vi kom te Köpenhamn!

[tillbaks] | [topp] | [text start]