[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1999 jan 20

melodin i midi format 
 
En dryckesvisa representerad i Filikromen
----- [tillbaks] ----- 

melodin i midi format

Flickornas skål.

Med fröjd uti sinnet och glaset i hand,
med hjärtat i lågor och kinden i brand,
för eder I hulda, I tjusande tärnor,
på kärlekens himmel I strålande stjärnor,
I, våra förhoppningars ljuvaste mål,
för eder, o flickor, vi tömma vår skål!

Du yngling, som äger en älskande mö,
som endast för dig önskar leva och dö,
I män och I gubbar, I gamla och unga,
kom låtom oss alla för flickorna sjunga:
I, våra förhoppningars ljuvaste mål,
för eder, o flickor, vi tömma vår skål!

En skål för var tärna i levnadens vår!
En skål för var kvinna, som älska förmår!
En skål för var mö, som sig trogen kan kalla!
Brunetter! Blondiner! Ja, skål för er alla!
I, våra förhoppningars ljuvaste mål,
för eder, o flickor, vi tömma vår skål!

[tillbaks] | [topp] | [text start]