[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1999 jun 20

melodin i midi format 
 
Ur BÉRANGERS SÅNGER - tryckt Stockholm 1864.

Poeten Béranger, flitigt tonsatt, är för Frankrike vad Bellman är för Sverige.

Ludvig XI - Louis XI (1423-1483) kung av Frankrike (1461-1483)

Visan utspelar sig kungens sista år i Tours.
I rädslan av att bli mördad levde han som självvald fånge.

----- [tillbaks] ----- 

melodin i midi format

Ludvig XI

text: Pierre Jean de Béranger (1780-1857)
svensk text: Uno Enegren
melodi: Sans un petit brin d´amour,
Air nouveau de M. Amedée de Beauplan.

Hejsan bönder bjud opp
flickorna!, En
dans lät
Oss på ängen ta! Sjung ock-
så! det stämmer
bra Med klari-
netterna.

Där står i tornet dold, med snö i håren,
Kung Ludvig själv - tyst! viska blott! -
Vill pröva på, när majsol ler om våren,
Om folkets fröjd gör honom gott.

Hejsan bönder bjud opp
flickorna!, En
dans lät
Oss på ängen ta! Sjung ock-
så! det stämmer
bra Med klari-
netterna.

Men då vi sjunga, skalkas i det gröna,
Som självgjord fånge trivs han bäst.
För adeln, folket, Gud han skräck syns röna
För tronarvingen allramest.

Hejsan bönder bjud opp
flickorna!, En
dans lät
Oss på ängen ta! Sjung ock-
så! det stämmer
bra Med klari-
netterna.

Därborta blixtra hundra hellebarder
I soln, som ler så mild och skär.
Man ropar: "halt, verda"! ibland hans garder,
Och lås och riglar gnissla här.

Hejsan bönder bjud opp
flickorna!, En
dans lät
Oss på ängen ta! Sjung ock-
så! det stämmer
bra Med klari-
netterna.

Nu kommer han, han kommer nu! - Den kungen
Väl tiggarns frid avundas bort.
Se! likblek går han, som av döden stungen,
Bakom sin tunga gallerport.

Hejsan bönder bjud opp
flickorna!, En
dans lät
Oss på ängen ta! Sjung ock-
så! det stämmer
bra Med klari-
netterna.

Hur stor är icke kungen, sedd från kojan,
Men kom ej bilden alltför när;
I vissnad hand är spiran tung som bojan
Och fårad panna kronan bär.

Hejsan bönder bjud opp
flickorna!, En
dans lät
Oss på ängen ta! Sjung ock-
så! det stämmer
bra Med klari-
netterna.

Mitt under sången far han upp, han ryser,
Tornuret slog - var gång det slår,
Domklockan ljuder i hans själ, han fryser,
Fast lund och äng i blomning står.

Hejsan bönder bjud opp
flickorna!, En
dans lät
Oss på ängen ta! Sjung ock-
så! det stämmer
bra Med klari-
netterna.

Ack ja! vår fröjd hans ångest endast rågar;
Med Tristan, gunstlingen, sin väg han gick.
"Vår hulde far" vi frukta. Om man frågar,
Så säg: "han gav en nådig nick."

Hejsan bönder bjud opp
flickorna!, En
dans lät
Oss på ängen ta! Sjung ock-
så! det stämmer
bra Med klari-
netterna.

[tillbaks] | [topp] | [text start]