[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1999 apr 21

melodin i midi format 
 
----- [tillbaks] ----- 

melodin i midi format

Vem är din vän?

skillingtryck från 1860-talet
melodi: Alpens ros

Vem är din vän? Du tusen vänner finner
så länge du på lyckans höjder står.
Men var och en av dessa snart försvinner
så snart din lyckas sol tillbaka går.

Vem är din vän? Kanhända lekkamraten
ifrån din barndoms lyckligare dar.
Nej, han har fått en högre plats i staten,
han minnes knappast vem han fordom var.

Vem är din vän? Kanhända den som glaset
dig skaffade uti ett muntert lag.
Nej, du tar fel. Det var blott vid kalaset,
han var din vän och bror en enda dag.

Vem är din vän sen snabba ryktet spred sig
att du står fattig men dock hederlig?
Man drar på axeln, har medömkan med dig
men är generad av att känna dig.

Vem är din vän sen lyckans sol gått neder
och bleka nöden för din tröskel står?
Vem söker upp dig, delar ditt bekymmer?
Vem är din vän som var din vän i går?

Vem är din vän? Fly till din moders hjärta!
Fast ofta glömd hon känner dig igen.
Ifrån den dag hon födde dig med smärta
hon är och blir din ende sanne vän.

[tillbaks] | [topp] | [text start]