[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1998 dec 21

melodin i midi format
En sång som folkskolans tredjeklassare sjöng enligt skolsångboken från 1910.
----- [tillbaks] -----


melodin i midi format

Den flyende Gustav Vasa.


ur sånger  för skola och hem (1910)

Se Norges fjäll! De snart mig skola skilja
Från Kristians våld. Ack, arma fosterland.
Må bland ditt folk en kraftigare vilja
Mer lyckligt lösa dina träldomsband!

Hur länge skall tyrannen sprida fasa?
Så klagar flyende den ädle Vasa.
Hur länge skall tyrannen sprida fasa?
Så klagar flyende den ädle Vasa.

Men utur Sälens dystra skogar skalla
dalmannaropen; Gustav, Gustav, kom!
Vi följa dig, med dig gå svenskar alla.
I fosterlandets namn vänd om, vänd om!

Och fjällens genljud återgåvo orden,
och räddning skänktes arma fosterjorden.
Och fjällens genljud återgåvo orden,
och räddning skänktes arma fosterjorden.

[tillbaks] | [topp] | [text start]