[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1999 maj 21

melodin i midi format  
 
Vackra visor måste inte vara långa...
----- [tillbaks] ----- 

melodin i midi format  

Kom, hör min vackra visa!

text: Zakarias Topelius
musik: Wolfgang Amadeus Mozart

Kom, hör min vackra visa,
som fågeln diktat har:
Guds godhet vill jag prisa
i alla mina dar.
Om honom susar bäcken,
om honom talar skyn;
i röda rosenhäcken
han blomstrar för vår syn.

Och himlen är hans höga,
hans underbara hus,
och stjärnan är hans öga,
och solen är hans ljus.
Och vida världen glädes
att honom prisa få;
och Gud är allestädes
och uti mig också.

[tillbaks] | [topp] | [text start]