[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1998 dec 22

melodin i midi format
Edvard Fredin (1857-1889) viktigaste insats är som översättare. Marseljäsen och framför allt den som blivit en del av nyårstraditionen - Tennysons Nyårsklockorna.
----- [tillbaks] -----


melodin i midi format

Över Golgata

text: Edvard Fredin
musik: Tommy Rådberg

Vill du väg för nya tider bana,
vill du slag för folkens frihet slå,
vill du höja andens upprorsfana,
över Golgata din väg skall gå.

Vill du bringa något stort i dagen,
skall du lida örtagårdens kval,
skall du digna under gisselslagen
och bespottas i Pilati sal.

Vill du månglarna ur templet jaga,
föra kojans talan i palats,
sargad skuldra måste korset draga
mot den branta huvudskalleplats.

Vill du söka i din mån försona
mänsklighetens mörka syndaskam,
hånfullt under uddvass törnekrona
å ditt änne sipprar blodet fram.

Har du mod dock känna såren glöda,
öppna spikesår i hand och fot,
har du mod på korset att förblöda,
blickande förmörkad sol emot -

då skall stenen vältras bort från griften,
solig skimra påskens morgonsky,
och uppstånden - den fullkomnas, skriften -
hälsas du av tiderna som gny!

[tillbaks] | [topp] | [text start]