[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1999 mar 22

melodin i midi format 
Och poeten Gustaf Fröding skrev denna låt. En låt som skall sjungas. En låt som innehåller folkvisans logik. Sven Ingvars lyfte fram en Gustaf Fröding till mitt sextital. Gustaf Fröding lever.
----- [tillbaks] ----- 

melodin i midi format

E fin vise

text: Gustaf Fröding
musik: Valdemar Dahlgren

Det var en unger bonddräng, han gick sig en gång
till kyrkan en morgon, han sjöng sig en sång,
så gladelig; så gla, så gladelig,
det var så vackert väder,
han hade nya kläder,
han sjöng sig sin visa: "Hon väntar på mig,
min jänta, hon väntar på mig!"

Där gick sig en jänta, hon såg sig omkring,
hon såg åt alla väder, hon såg på alla ting
så gladelig; så gla, så gladelig,
men mest på bonddrängen
- vid Olsbackasvängen
den jäntan, den gossen, de råkade sig,
de tego, de stannade sig.

"Min jänta, min jänta, vi stannar du dig,
vi vilja gå tillsammans på livets långa stig
så gladelig; så gla, så gladelig,
och här har du ringen,
och mjölet i bingen
och kakorna i taket de samla väl sig,
de samla, de samla väl sig."

Och jäntan hon lade sin hand uti hans,
de gingo framåt vägen, de gingo som till dans
så gladelig; så gla, så gladelig.
"Min kära, min fina,
må solskenet skina,
må solskenet skina på mig och på dig,
må solskenet skina på dig!"

[tillbaks] | [topp] | [text start]