[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1998 okt 22

melodin i midi format
Visans skapare, Samuel Johan Hedborn (1783-1849) intager en plats vid Wallin och Franzéns sida i förverkligandet av den svenska psalmboken 1819. Hedborn var ett år yngre än Tegnér och jämnårig med Geijer samt 7 år äldre än Atterbom. Melodin påminner om Ack Värmeland du sköna.
----- [tillbaks] -----


Lantflickans klagan.


musik: Folklig melodi

Förgäves uppå stigen jag dig att möta går.
Jag lyssnar, ropar och jag lyssnar åter.
Det vädret är som blåser, det böljan är som slår.
Men vännens röst sig intet höra låter.
Se skyarna de gå,
och böljorna de slå!
Så vandra mina tankar och ingen vila få,
förrän jag finner vännen, som jag söker.

En vinter har förflutit - den vintern var mig lång,
jag önskade den mången gång till ända!
Du var i mina drömmar, du var uti min sång,
du var i mina tankar vid min slända.
Men våren återkom
fast grön dock glädjetom.
En annan fått det hjärta som var min egendom.
Jag aldrig därpå tänker utan tårar.

När duvan blivit änka hon sig till freds ej ger,
och hennes hjärtesår kan ingen lisa.
Men döden henne finner, när solen skridit ner,
och sluter hennes kval och klagovisa.
Som hennes domnar av
mitt hjärta med sitt kvav,
och liksom gröna trädets, som fälldes i sin sav,
skall snart mitt unga hjärteblod förstelna.

text: S. J. Hedborn

[tillbaks] | [topp] | [text start]