[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1999 juni 23

melodin i midi format  
 
Traditionell visa om liten vätte i folkviston.
----- [tillbaks] ----- 

melodin i midi format  

Liten vätte

Liten vätte vitte silverglitt,
stå i åkern din och titt.
Liten vätte, sir du långt lin
som lyser i ögat ditt?
Sir du långt lin,
långt som tömmar
och segt som hår av hin?
Flickan din har blåa drömmar
och hennes hår är ljust som lin.

Liten vätte vitte silverglitt,
stå i åkern din och titt.
Sir du långt lin,
långt som tömmar
och starkt som en kanna kitt?
Flickan din har blåa ögon,
silkesduk och knollrigt hår.
Spinna, dunka, slå och väva,
får du gifta dig i år?

Geting, bi och geting eller spik,
gamle satan är du lik.
Geting, bi och geting humla,
din näsa är som en spik.
Stick i sten och stick i backe,
stick i mull men ej i hull.
Sticker du i flickans nacke
faller hon i döden kull.

[tillbaks] | [topp] | [text start]