[tillbaks] | [till visan] | [till ordlistan]

Dagens visa
1999 apr 24

melodin i midi format 
 
Visan har jag hittat i boken Ernst Wallmarks Visor och kupletter - tryckår 1880.
----- [tillbaks] ----- 

[till visan]

Ordlista
sylar arbetsverktyg
sy arbeta
kalksmäcka hantlangerska
landgång murarställning
byling polisbetjänt
futs i futs fel i stenarnas läggning
slå stutar fult arbete
ta sina fem minuter rasta
klämtaren supen
basen arbetsföreståndaren
opp igen ropas när arbetet skall börja på nytt
avjämning då muren avsynas för påläggning av bjälkar
kanta på sleven ta sig en bägare
fira roa sig
flukta kika

melodin i midi format

Murarevisa

ur folklustspelet "Mjölksurran"
musik: G. Michaelis - bearbetning Tommy Rådberg

Vet ni vad murarn ä´ för karl?
En upphöjd plats han städs intar;
Med bruk och sylar varje dag
Han står och syr med friska tag.
Han blott befaller; vad han vill
Man honom genast langar till;
Och under hela dagens lopp
Kalksmäckan passar honom opp.

Ja!

Den murarn, den murarn
Det är en riktig präktig karl!
Den murarn, den murarn
Det är en riktig präktig karl!

Och när han på sin landgång står
Då är han stolt så det förslår;
Med djupt förakt han gubbar gör
Åt bylingen där nedanför;
Och spelar ödet honom puts
Så att han gör ett futs i futs
Och råkar några stutar slå,
På brännvin får han allt bestå.

Ja!

Den murarn, den murarn
Det är en riktig präktig karl!
Den murarn, den murarn
Det är en riktig präktig karl!

Och när han knogat timmar par
Han sina fem minuter tar
Och tömmer lilla klämtaren
Tills basen ropar: opp igen!
Då gäller det att sy med fart
Tills det blir ny avjämning snart
Och timmermännen i sin tur
Få rida ranka på hans mur.

Ja!

Den murarn, den murarn
Det är en riktig präktig karl!
Den murarn, den murarn
Det är en riktig präktig karl!

Om lördagskväll´n med muntert sinn´
Han sina sylar plockar in
Och sedan i kamraters lag
På sleven kantar friska tag.
Han går och firar da´n därpå
Och fluktar efter flickor små;
Får han en kilig unge se
Han henne kysser ett tu tre.

Ja!

Den murarn, den murarn
Det är en riktig präktig karl!
Den murarn, den murarn
Det är en riktig präktig karl!

[tillbaks] | [topp] | [text start]