[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1998 dec 24

melodin i midi format
Jödde i Göljaryd (1855-1900) bondkomiker - berömd för sin sten - Jöddes sten - Skansen.
Läs mer om Jödde - klicka här!
----- [tillbaks] -----


melodin i midi format

E´ visa vill jag sjonga.

Jödde i Göljaryd - visor och berättelser andra häftet, 1900.

E´ visa vill ja sjonga
Den handlar om min lella vän,
Han är från mig bortfaren,
Han kommer snart igen,
Ja bort-,  ja bort-, ja borta är min lella vän,
Han är så röd om kinderna,
Han är min lella vän.

Hur roli´t är det icke
Att ta´ sin lelle vän i famn,
Och se sig vidt omfaren
Uti ett annat land.
Ja föj-, ja föj-, ja föjlarna i skogarna,
De sjöngo om trolövelse
En härli´ fröjdesång.

Men mamma hon är lessen,
För ja´ te´lella vännen går,
Men ho´ har gjort de´samma
I sina onga år.
Ja, lika gla´ så gångar ja´te´vännen min,
När aftonsola sänker sig
På himmelen den blå.

Å far min han ä´ vreder,
För ja´ sa´ gefta mej i år,
Men dröjer ja´ te´ våra
En annan vän ja´ får.
Ja´dröj-, ja´ dröj-, ja dröja kan ännu nåra år,
För ja´ ä´ bara nitton år,
De´ fyller ja´ i vår.

Å löster er te´ veta,
Vem denna visa dektat har,
Så ä´ de´ en sjöfarande,
Som ifrån Smålan´ var.
Ja Små-, ja Små-, ja Smålan´, där mamsellerna
Spaserande på kvällarna,
Spaserande på bal.
 

[tillbaks] | [topp] | [text start]