[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1999 feb 24

melodin i midi format 
Två visor om kärlekssagan Erik XIV och Karin. Den ena en tonsatt dikt av Carl Snoilsky och den andra se nedan - en visa skriven av en okänd!
----- [tillbaks] ----- 

melodin i midi format

Erik XIV:s kärleksvisa

texten från August Bondesons visbok
musik: traditionell

Den, som vill, får i luften flyga,
men mina vingar gå ej så högt.
Jag vill dock världen övertyga,
till Karin är mitt hjärta böjt.

Envar må följa sitt eget sinn´,
kär håller jag lilla vännen min,
Envar må följa sitt eget sinn´,
kär håller jag lilla vännen min.

Har hon ej guld, ej stora skatter,
så har hon likväl det, jag begär;
den kärlek, hon mig med omfattar,
är mig fastmer än guldet kär.

Envar må följa sitt eget sinn´,
kär håller jag lilla vännen min,
Envar må följa sitt eget sinn´,
kär håller jag lilla vännen min.

Blänker hon ej av gyllne smycke,
så blänka dock hennes ögon skön´;
alldeles är hon i mitt tycke,
fast hon av andra syns gemen.

Envar må följa sitt eget sinn´,
kär håller jag lilla vännen min,
Envar må följa sitt eget sinn´,
kär håller jag lilla vännen min.
 

[tillbaks] | [topp] | [text start]