[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1999 mar 24

melodin i midi format 
 
Vår tids konstnärer har lånat teknik och musikfraser från de fallna konstnärerna. Teknik - att försvenska namn och titel, Malbrough blir Mellbom. Musikfraser - jag känner igen Pippi Långstrump och "Jedan jedan mig" i en och samma låt.
----- [tillbaks] ----- 

melodin i midi format

När Mellbom i krig skulle draga.

efter den franska soldatsången Malbrough s´en va - t - en guerre.
Från åren runt 1560.
Denna version av Måns Hultin, Östgöta nation i Uppsala, från 1851 eller några år efter det.
 

När Mellbom i krig skulle draga
mi-li-tam tam ta mi-li-ta-li-a-lej
när Mellbom i krig skulle draga
han lovade komma igen.
Han lovade komma igen.
LOVA HAN KOMMA IGEN?
Ja, han lovade komma igen.

Och kommer jag inte till påska
mi-li-tam tam ta mi-li-ta-li-a-lej
och kommer jag inte till påska,
så till trefaldighetsdag.
Så till trefaldighetsdag.
MÄNN´ TILL TREFALDIGHETSDAG?
ja, till trefaldighetsdag.

Trefaldighetsdag var inne,
mi-li-tam tam ta mi-li-ta-li-a-lej
Trefaldighetsdag var inne,
men Mellbom kom inte hem.
Men Mellbom kom inte hem.
KOM HAN INTE HEM?
Nej, Mellbom kom inte hem.

Och fru Mellbom i tornet kliver,
mi-li-tam tam ta mi-li-ta-li-a-lej
och fru Mellbom i tornet kliver,
så högt hon kunde komma opp.
Så högt hon kunde komma opp.
SÅ HÖGT HON KUNDE KOMMA OPP?
ja, så högt hon kunde komma opp.

Och när hon inte kom högre,
mi-li-tam tam ta mi-li-ta-li-a-lej
och när hon inte kom högre,
så stannade hon och bleg ut.
Så stannade hon och bleg ut.
STANNADE HON OCH BLEG UT?
Ja, då stannade hon och bleg ut.

Då kommer där fram en pascha,
mi-li-tam tam ta mi-li-ta-li-a-lej
då kommer där fram en pascha
så svarter och så ful.
Så svarter och så ful.
VAR HAN SÅ SVARTER OCH SÅ FUL?
Ja, så svarter och så ful.

Goddag, min käraste pascha,
mi-li-tam tam ta mi-li-ta-li-a-lej
goddag, min käraste pascha,
vad budskap medför du?
Vad budskap medför du?
VAD BUDSKAP MEDFÖR DU?
Ja, vad budskap medför du?

Det budskap jag er bringar,
mi-li-tam tam ta mi-li-ta-li-a-lej
det budskap jag er bringar,
skall pressa tårar fram.
Skall pressa tårar fram.
SKALL DET PRESSA TÅRAR FRAM?
Ja, det skall pressa tårar fram.

Den store Mellbom är döder,
mi-li-tam tam ta mi-li-ta-li-a-lej
den store Mellbom är döder
och lagder uppå bår.
Och lagder uppå bår.
ÄR HAN LAGDER UPPÅ BÅR?
Ja, han är lagder uppå bår.

Och när Mellbom skulle begravas,
mi-li-tam tam ta mi-li-ta-li-a-lej
och när Mellbom skulle begravas,
gick det fyra passagerare förut.
Gick det fyra passagerare förut.
GICK DET FYRA PASSAGERARE FÖRUT?
Ja, det gick fyra passagerare förut.

Den förste bar prestaven,
mi-li-tam tam ta mi-li-ta-li-a-lej
den förste bar prestaven;
den andre bar hans hatt.
Den andre bar hans hatt.
BAR DEN ANDRE HANS HATT?
Ja, den andre bar hans hatt.

Den tredje bar hans värja,
mi-li-tam tam ta mi-li-ta-li-a-lej
den tredje bar hans värja,
men den fjärde bar alls ingenting.
Men den fjärde bar alls ingenting.
BAR HAN VERKLIGEN ALLS INGENTING?
Nej den fjärde bar alls ingenting.

Fru Mellbom vid graven gråter,
mi-li-tam tam ta mi-li-ta-li-a-lej
fru Mellbom vid graven gråter
och planterar en rosmarin.
Och planterar en rosmarin.
PLANTERAR HON EN ROSMARIN?
Ja, hon planterar en rosmarin.

Och nu emellan träden,
mi-li-tam tam ta mi-li-ta-li-a-lej
och nu emellan träden
där svävar Mellboms själ.
Där svävar Mellboms själ.
SVÄVAR DÄR HANS SJÄL?
Ja, där svävar Mellboms själ.

[tillbaks] | [topp] | [text start]