[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1999 juni 25

melodin i midi format
repetera automatiskt på
 
 
Texten är från Borgå, sjungen av Alfred Lindroos, Pellinge Söderby,
upptecknad av A. P. Svensson.

Men visan utvecklas beroende på förmedlare, på gott och ont. Jag har lagt till en vers - som finns som variant.
Jag har ändrat "vi" till "de".
Jag har med den "doriska sexten" e i melodiexemplet - men i arrangemanget för kör (Brages samling) är tonen sänkt (C Eb G - C-moll)

----- [tillbaks] ----- 

melodin i midi format
repetera automatiskt på
 

Näckvisan.

källa: Du sköna sång, Finlandssvenska ballader, förlaget Bro 1944

Och ungersven gångar sig i rosenlund, i rosenlunden grön,
Och ungersven gångar sig i rosenlund, i rosenlunden grön,
där mötte han en jungfru så fager och så skön,
de lovade varandra sin trohet.
de lovade varandra sin trohet.

Och jungrun hon plockade blommor, hon bäddade upp en säng,
Och jungrun hon plockade blommor, hon bäddade upp en säng,
hon lade sig att sova allt uti en grön äng,
och ungersven han lade sig bredvider.
och ungersven han lade sig bredvider.

Där lågo de tillsammans den korta sommarnatt,
Där lågo de tillsammans den korta sommarnatt,
de sovde inte mycket, men de talte dess mer
och sade varannan deras mening.
och sade varannan deras mening.

Och jungfrun hon steg där uppe, hon kammade upp sitt hår:
Och jungfrun hon steg där uppe, hon kammade upp sitt hår:
"I dag är jag en jungfru liksom jag var i går,
fast jag så nära hos ungersven har sovit."
fast jag så nära hos ungersven har sovit."

"Int är jag någon ungersven, fast er det tyckes så,
"Int är jag någon ungersven, fast er det tyckes så,
jag är den lilla näckelen, som under vattnet går,
jag bygger min bur under isen."
jag bygger min bur under isen."

"Min fader och min moder, de nu förskjuta mig,
"Min fader och min moder, de nu förskjuta mig,
ack om jag kunde slippa i buren med dig,
ack om jag visste, var som den vore".
ack om jag visste, var som den vore".

"Min bur den står byggder allt under en bro,
"Min bur den står byggder allt under en bro,
där ingen kan segla ej heller kan ro,
ej heller sitt härbärge taga."
ej heller sitt härbärge taga."

Det dagas uti österen, där tändes upp en rand,
Det dagas uti österen, där tändes upp en rand,
och ungersven tar jungfrunen i snövitan hand,
de togo där skönt avsked av varandra.
de togo där skönt avsked av varandra.

Och ungersven tager sin näckabåt, han tockar den ut från land,
Och ungersven tager sin näckabåt, han tockar den ut från land,
och jungfrunen spatserar på snövitan sand,
hon fäller så bitterliga tårar.
hon fäller så bitterliga tårar.

[tillbaks] | [topp] | [text start]