[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1999 mar 25

melodin i midi format 
 
Tycker att melodin är lite konstig. Förändrar den efter mitt tycke.
----- [tillbaks] ----- 

melodin i midi format

Det gingo sig två flickor åt rosendelund

ur August Bondesons visbok nr 166.
melodin bearbetad av Tommy Rådberg

Det gingo sig två flickor åt rosendelund
att plocka de rosorna röda;
den ena, hon var så hjärteligen glad,
den andra var så sorgeligt bedrövad.

Den rika, hon talte till den fattiga så:
"Varför är du så ledsen i ditt sinne?
Haver du bortmistat din fader eller mor,
eller haver du förlorat din ära?"

"Nej, varken har jag bortmistat fader heller mor,
och Herren, han bevarar min ära;
men väl sörjer jag för den fager ungersven,
den vi höllo båda så kära."

Och ungersven, han stod allt bakom buskarna där,
han hörde allt, vad flickorna de talte,
så smyger han sig genom buskarna fram
och räcker den fattiga i handen.

"Ack, ungersven, ack, ungersven, vad tager du dig för,
som räcker den fattiga handen
och inte tager mig, som stor rikedom har,
och låter den fattiga få fara?"

"Ja, rikedom, det är ett lån utav Gud,
men fattigdom, det är ju en belöning;
för den, som riker är, han kan en gång fattig bli,
den fattige kan en gång riker bliva.

Trädet, det växer så högt upp i sky,
en gång skall det till jorden nederfalla;
och när man är förskjuten av sin lilla vän,
man tycker sig förskjuten utav alla."

[tillbaks] | [topp] | [text start]