[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1999 feb 26

melodin i midi format 

ÅRET ÄR 1896

Varietéförbudet.

Å Gustaf Frödings diktsamling  "Stänk och flikar" lades i går av justitieministern kvarstad.

Tidningen "Budkaflen" som avtryckt ett stycke ur dikten "En Morgondröm" av Fröding har blivit belagd med kvarstad.

Jag kan ej underlåta att uttala min harm över att poliskonstaplar stövla in i vår lyrik.
A. U. Bååth

En litterär hyena, [Janne Bruzelius] ute på nattligt rov, bläddrar i diktarens [Gustaf Fröding] drömmar. Han finner en sida eller två, med målningar av sådant, som eljes med all rätt svepes i grannlaga tystnads slöja. Ha, vilket fynd, här har jag till ett präktigt mål! Vad bryr en sådan om lösryckning ur sammanhanget, vad gör det honom, att han försöker draga ned en gudarnas brudbrädd till en grändbordells fala liderlighet!

Hjalmar Branting

Grymt må man kalla de griserier som skandalprofessorn hjalmar branting producerat i sin socialiststia, som ock kallas socialdemokraten.

Språkets alla gränd- och hamnbusuttryck flyta som vanligt ledigt ur hans smutsiga penna.

Likt sin gemål, René, älska socialdemokrabatens hjalmar litteraturens komposthögar, som de båda starkt föröka.

Janne Bruzelius i Budkaflen.

En åldrig, på gravens brant stapplande judisk förläggare, som redan förut är mångmillionär och har den äran att bland sina förlagsartiklar räkna en hel del av vad svenskt snille ypperst kunnat åstadkomma, förlägger denna bordellernas Höga Visa [en morgondröm] för att med ännu en tusenlapp eller möjligen två kunna öka sin förmögenhet...

A. Hedenstjerna "Sigurd"

Bidragen med er röst till den föryngring av Stockholmsbänken i demokratisk riktning och anda, som de frisinnades seger innebär med sådana namn som Branting, Staaff, Lindhagen!

Arbetarepartiets och de frisinnades valkommité

Visan är tillägnad Sofia församling på Söder i Stockholm som hyste varieté- och teaterlokaler.

----- [tillbaks] ----- 

melodin i midi format

O Sofia

text: Blusman - Social-Demokraten 17 oktober 1896
melodin ur lustspelet Lottas namnsdag

När skymningen sig sänker
kring Stockholms kungaborg,
en kväll jag står och tänker
på Gustaf Adolfs torg.
Och blickarna de riktas
till himlen fastän grå,
men tankarna de siktas,
till dess jag sjunger så:

O, Sofia, Sofia, Sofia,
du är stor i ditt heliga nit.
Men Sofia, Sofia, Sofia,
ännu fattas till himlen en bit.
Ack, Sofia, Sofia, Sofia,
visa syndarna vägen dit.
O, Sofia, Sofia, Sofia,
visa syndarna vägen dit.

Att krogen kyrkotider
skall stängas, kan jag ha,
dock öppnas den omsider,
och det är inte bra.
Och varietén skall stukas,
och Venus kläs i rock,
men ... korta kjolar brukas
ju vid teatern ock´ ...

O, Sofia, Sofia, Sofia,
du är stor i ditt heliga nit.
Men Sofia, Sofia, Sofia,
ännu fattas till himlen en bit.
Ack, Sofia, Sofia, Sofia,
visa syndarna vägen dit.
O, Sofia, Sofia, Sofia,
visa syndarna vägen dit.

Och inom litt´raturen
var bok i granskning tag,
den inte är en sur en,
tag genast i beslag.
Ty Morgonbladet rika
skall vitterheten nu,
de enda som få dikta
blir C. O. Berg, med fru.

O, Sofia, Sofia, Sofia,
du är stor i ditt heliga nit.
Men Sofia, Sofia, Sofia,
ännu fattas till himlen en bit.
Ack, Sofia, Sofia, Sofia,
visa syndarna vägen dit.
O, Sofia, Sofia, Sofia,
visa syndarna vägen dit.

Politisk ondska finnes
det ock´ för mycket av,
det går mig hårt till sinnes,
att Branting valts och Staaff.
Var mötessal må stängas,
var fackförening dö,
och Palm och Branting hängas,
och rösträtten - - - adjö

O, Sofia, Sofia, Sofia,
du är stor i ditt heliga nit.
Men Sofia, Sofia, Sofia,
ännu fattas till himlen en bit.
Ack, Sofia, Sofia, Sofia,
visa syndarna vägen dit.
O, Sofia, Sofia, Sofia,
visa syndarna vägen dit.

Visst finns det rabulister,
en liten krånglig flock,
men synder, fel och brister
det har de mycket dock
Och det är nästan fara,
den växer deras hop,
och får den hållas bara -
allt högre hör´s dess rop:

Gå i kloster Sofia, Sofia,
med ditt fromma, ditt heliga nit.
Gå i kloster Sofia, Sofia
med din hycklande frimicklarsvit.
Gå i kloster, och vi skola sia,
det blir jubel i himmelens sky
och mänskorna glada, fria,
hälsa livsglädjens tidsålder gry.

[tillbaks] | [topp] | [text start]