[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1999 maj 26

melodin i midi format 
Under det första världskriget föddes gulaschen - öknamnet var nytt men företeelsen gammal. Krigsprofitörer av skilda slag såg dagen, från enkla svartabörsagenter till i stor skala jobbande gulaschbaroner. Åtskilliga av dem inriktade sig på att exportera olika förnödenheter till det blockerande och svälthotade Tyskland. Den svenska regeringen hade visserligen belagt en mängd varor med exportförbud men tillät genom licenser en omfattande utförsel, inte minst av livsmedel. Dessutom förekom talrika försök att genom mer eller mindre olagliga manipulationer kringgå bestämmelserna. Det var framför allt vänsterpressen som riktade uppmärksamheten på denna export och på de element som skrupelfritt utnyttjade de hektiska konjunkturerna.
I Erik Lindorms lika elaka som kvicka tidskrift Naggen publicerades i februari 1916 en visa om dessa exportörers verksamhet. Författare var den socialdemokratiske tidningsmannen Bernhard Bengtsson.
Politisk rimdans - En viskavalkad genom svensk historia - Från Karl Knutsson till Karl Gerhard 
sammanställd av Karl-Ivar Hildeman Sven G. Hansson, Bengt R. Jonsson 
Natur och Kultur 1960
----- [tillbaks] ----- 

melodin i midi format

Hambo à la gulassch

text Bernhard Bengtsson

Och jobba och sko
sig, smuggla och sno
sig fram mellan lag och exportförbud
på kroppar och hud -
o, himmelens gud,
vad jobbarna har det kvistigt -

och har man äntligen fått i ordning en båt,
så stämmer presspacket upp en helsikes låt,
sen kommer tullen och lägger vantarna på´t
om man lastat aldrig så listigt.

För osågat trä
och nedsaltat fä
och små helgonbilder av bly -
hör sossarna gny
och lagstiftarbry
och rop på "de djupa leden".

Men fraktom förbi båd lagar och stat
vårt dyrt köpta trä och fä över spat -
vi hoppas vår herre sörjer för mat
åt alla Die dummen schweden.

Och koppar och järn
till Hindenburgshärn
och golgatakors av renaste tenn
till Kaisern, vår vän, -
vi får ju igen
en del via hans kanoner.

Och sånt som vi ej i landet kan få
det skickar onkel Sam med frimärke på,
och muckar John Bull, så låt honom då
få höra F-båtstoner!

Med champis och munch
och autos och skunk
belönas för flit vår jobbande svit -
men hinner vi dit
när inte en bit
det finns kvar att exportera -

när landet på trä och fä vi gjort läns,
och fosterjorden under fötterna bränns,
då skaffar vi på oss själva licens -
så slipper ni se oss mera!

[tillbaks] | [topp] | [text start]