[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1998 nov 26

melodin i midi format
Denna visa är hämtad från Över ett halvtjog Vackra Smålandsvisor och 1 vals med Teckningar och Musik av Albert Engström och Nalle Halldén. Första upplagan 1902.
FÖRETAL.
Jag och Nalle Halldén ha sökt återge några av vårt hemlands vilda melodier och visor, så som vi uppfattat dem i vår ungdom, då livet ännu lekte för oss.
Vi ha påmint oss lördagskvällarna långt därinne i Småland, då vi gingo till dans i takt efter fiol eller handklaver med armen om halsen på flickan, och dunket från logen genljöd långt ifrån, sommarkvällar, fulla av dofter och poesi och mystik, eller vad man kallar det.
Den småländska karaktärens erkända överlägsenhet bör vara en skald, vars pondus de sista dagarnas helige konstaterat, nämligen C. I. L. Almqvist, som i sin roman Tre fruar i Småland låter Göran Edeling yttra följande tänkvärda ord:
"Alltid har jag med visshet vetat, att småländska rasen vore till den grad förträfflig, att varje medlem därav, även i sin djupaste förnedring som rövare och tjuv, stode över varje annan nation i hederskänsla och ära."
Sådana äro vi. Spelen och sjungen våra visor!
Albert Engström.
 
 
----- [tillbaks] -----

melodin i midi format

Goodtemplarmarsch.
text och musik: Albert Engström och Nalle Halldén

Som en majdag så skön, såsom solen så varm
Så är svenska goodtemplarens klappande barm.
Blott för Gud och för folk och för fädernesland
Är hans liv, är hans mål, är hans önskningars brand.
Fri och varm
Är hans hjärtehåg.
Krossa drinkarens bojor båd fjärran och när.
Må det klinga ljuvt
Uti nordens tjäll:
Varken brännvin, ej öl, alkohol av nå´n färg.

[tillbaks] | [topp] | [text start]