[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1999 maj 27

melodin i midi format 
 
På tjugo- trettitalet blev tidningsmannen, med mera, J. L. Saxon uppmärksammad av tecknarna och versmakarna, som vegeterianen.
Men vi som älskar visor minnas Saxon för

Elvira Madigan

och

Socialisternas marsch

----- [tillbaks] ----- 

melodin i midi format

Till Saxons grönsaksland!

text: Spelorren
melodi: I sommarens soliga dagar (En jägare gick sig att jaga)

En jägare går sej att jaga.
Han vildsint med vilt tar av daga
och sen sätter han sej att gnaga
med djurisk tand
på and.
Är du mä på dä?

- Ack nej, ack nej
det är jag ej,
sånt käk är ingenting för mej.
Mitt sista skrik
är "Bort med lik!"
ty sådan föda är antik.
Nej kom nu och låtom oss draga
till Saxons grönsaksland.
Är du mä på dä?

- Ja, där ska vi plocka tomater,
persilja och dill och spenater
och tillaga ljuva sallater
som ej ens buk
gör sjuk.
Är du mä på dä?

- Ack nej, ack nej,
det duger ej,
ty landet gödslats med sånt grej
vars fräna lukt
och väna fukt
förråder kreatursprodukt.
Och grönska bland så´na fosfater
är ej för mänskobruk.
Är du mä på dä?

- I stället så glade vi drage
allt ut till nå´n grönskande hage.
Där kan vi väl fylla vår mage
med fri natur
likt djur.
Är du mä på dä?

- Ack nej, ack nej,
dit går jag ej
- jo möjligtvis med någon tjej.
Vem äter gräs?
Nej, tag och läs
fru Saxons kokbok hon är kräs-
en, hon skänker kraft åt de svage.
Nu tar vi hennes kur,
är du mä på dä?

- Blott frukt gör dej då glad i hågen
plus kornet och havren och rågen.
Och mjölk, som du också får någen,
blir teskedsvis
din spis.
Är du mä på dä?

- Ack ja, ack ja,
så blir det bra,
just den menyn får mitt Hurra!
En så´n diet
gör kroppen fet
och själen ung i evighet.
Och tror du det är bara bågen
så skaffa dej bevis!
Är du mä på dä?

[tillbaks] | [topp] | [text start]