[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1998 nov 27

melodin i midi format
Självporträtt. Arthur Högstedt (1877-1942).

Ett ögonvittne, skådespelaren och teaterdirektören Axel Bergman skriver i "Några profiler från Sveriges första socialdemokratiska ungdomsklubb" om att Arthur Högstedt spelar sin komposition Kväsarvalsen på fiol första gången vid en festlighet som klubbisterna ordnat på Lidingöbro värdshus. Visst, det finns en mångt tidigare uppteckning där visans titeln är Kväsar-Dansen. Och visst, Emil Norlander gjorde melodin känd med ändrad text, Tjenis Amanda! Men Kväsarvalsen är Arthur Högstedts skapelse så även den utmärkta omslagsteckningen i den ungsocialistiska tidningen Brands julnummer 1899. Vänligen klicka här!

----- [tillbaks] -----

melodin i midi format
Kväsarvalsen.
Text och musik: Arthur Högstedt

En kvanting träder i salen in
för att fröjda med fjällan sin,
och alla rynkor bli glada i håg,
ty stunsigare kvanting man sällan såg.

O, du den stunsigaste kvanting
som vi nå´nsin i livet gett
något av vår kvantitettjolanting
ty aldrig bättre i livet vi sett.

Grabben sig sakta i salen rör,
tar av sig lörpan från lockigt skör,
stoppar den ner ut i lomman sin,
tar ett tag i daljan och gör sig fin.

O, du den stunsigaste kvanting
som vi nå´nsin i livet gett
något av vår kvantitettjolanting
ty aldrig bättre i livet vi sett.

Grabben går efter väggen kring,
träffar sin fjälla i rynkornas ring,
släcker harsset å spottar ett tag,
tjänare A´gusta, godda´, goddag.

O, du den stunsigaste kvanting
som vi nå´nsin i livet gett
något av vår kvantitettjolanting
ty aldrig bättre i livet vi sett.

Två armar hon lägger kring grabbens hals
för att fröjda med honom i vals,
två kardor han lägger på henne då,
å stilit å kväsit de börjar gå.

O, du den stunsigaste kvanting
som vi nå´nsin i livet gett
något av vår kvantitettjolanting
ty aldrig bättre i livet vi sett.

Med huvud mot huvud och bröst mot bröst
han viskar åt henne med kärlekens röst,
ej bussigare fjälla än dig jag får,
och så i en cirkel det hela går.

O, du den stunsigaste kvanting
som vi nå´nsin i livet gett
något av vår kvantitettjolanting
ty aldrig bättre i livet vi sett.

[tillbaks] | [topp] | [text start]