[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1999 apr 28

melodin i midi format 
 
Augusta Gustafsson, fru, född i Göteborg, tillbragte sin första ungdom i Stora Lundby församling i Västergötland.
Förmedlare av ett tiotal visor - som upptecknades 1895-1896 av August Bondeson.
----- [tillbaks] ----- 

melodin i midi format

Robert

ur August Bondesons visbok (nr. 167)

Robert, Robert, minns du kalla vintern,
för första gången när vi taltes vid?
Uti min faders enkla boning,
där bad du, att jag skulle älska dig.
Men att du var så falsk uti ditt hjärta,
att du så gruvligt tänkte narra mig!

Jag var en ung och oskyldig flicka,
jag gav mitt hjärta och min hand åt dig;
jag tänkte sammans få med dig leva,
men se, just då blev du så falsk mot mig.
jag tänkte sammans få med dig leva,
men se, just då blev du så falsk mot mig.

I sex år långa har jag nu vandrat,
förutan vänner och förutan stöd.
I glädjedagar har man vänner många,
men var är vännerna i sorgens tid?
I glädjedagar har man vänner många,
men var är vännerna i sorgens tid?

[tillbaks] | [topp] | [text start]