[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1998 okt 28

melodin i midi format
En favoritpsalm från mina unga år! Första söndagsskolan jag gick i hade vi hemma hos en tant. Jag lärde mig att spela denna melodi på tramporgeln.
----- [tillbaks] -----


Morgon mellan fjällen.


musik: E. Hauer

Morgon mellan fjällen,
Klara bäck och flod,
Sorlande mot hällen,
Sjungen: "Gud är god,
Gud är god."

Dagen ser jag bräckas,
fram går ljusets flod,
dalarna, som väckas,
svara: "Gud är god,
Gud är god."

Skogens fåglar sjunga
med ett glättigt mod,
där på kvist de gunga,
kvittra: "Gud är god,
Gud är god."

Själ, vak upp och svara
dem med nyfött mod!
Höj din lovsång klara:
"Gud, vår Gud är god,
Gud är god."

B. E-g  (Efter v. Schmid.)

[tillbaks] | [topp] | [text start]