[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1999 apr 29

melodin i midi format 
 
August Blanche skrev denna text till en teaterpjäs som bar titeln Läkaren.
Musiken är lånad av kantorn vid Lunds domkyrka, Nils P. Möller. Lika med musiken till P.D.A. Atterboms dikt "Vindarnas kör".
Som skolsång var denna mycket spridd och arbetarrörelsen lånade i sin tur melodin till Arbetets söner. Och samma melodi lånades ut till ... ja så där kan man hålla på i evighet.
----- [tillbaks] ----- 

melodin i midi format

Bröder när gyllene bålarna flöda

text: August Blanche
musik: Nils P. Möller

Bröder, när gyllene bålarna flöda,
själen som våren blir livlig och skön,
dimmorna fly, när druvorna glöda,
sorgen blir glättig, och vintern blir grön!

Upp från det töckniga, jordiska land
svingar sig själen till stjärnornas land.
Fanns något moln på vår rynkade panna,
som icke bålen att skingra sig tvang?
Därför i lugn bland rankorna stanna,
svärma och stäm in i bålens kling klang!
Därför i lugn bland rankorna stanna,
svärma och stäm in i bålens kling klang!

[tillbaks] | [topp] | [text start]