[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1999 jan 29

melodin i midi format 
 
En Gösta Kullenberg-visa! Varsegod och njut!
----- [tillbaks] ----- 

melodin i midi format

Se nu ska vi gå till Gamla stan.

text och musik: Gösta Kullenberg

Se nu ska vi gå till Gamla stan
till den gråa stan till den krumma stan
och hastigast instiga
på krogen och ha en bit.

För vi har jobbat mest hela dan
hela gråa dan hela krumma dan
och blivit så törsteliga
samt skaffa oss appetit.

God afton serveringsflicka
det är bara vi.
O giv oss en vichydricka
med något i

För vi har jobbat mest hela dan
hela gråa dan hela krumma dan
och blivit så törsteliga
samt skaffa oss appetit.

Känn doften broder av fiskgratäng!
denna runda doft av en fiskgratäng,
se glittret i alla glasen,
hör klucket av svensk kultur!

Låt ögat göra en liten sväng,
hör nu Skopendal, blott en liten sväng:
Se en som sadlat pegasen
och andra förskrämda djur.

God afton du vind som sydlig
och mjuk som en barm
gör till och med mej betydligt
verserad och varm.

Känn doften broder av fiskgratäng
denna runda doft av en fiskgratäng,
se glittret i alla glasen,
hör klucket av svensk kultur.

Lägg nunan broder i bistra veck,
hör nu Skopendal, i förgrämda veck
ty borgerligt runda kinder
är manna för en kubist.

För sent! Han reser sig redan glatt,
under glada rop styr han hitåt glatt
med hoppets ögontinder
vår frejdade konstartist.

God afton o målarherre
sitt neder, sitt ner!
Dock hava vi ej dessvärre
nån tia åt er.

Lägg alltid nunan i bistra veck,
hör nu Skopendal, i förgrämda veck
ty borgerligt runda kinder
är manna för en kubist.

O, hukoms gubbar i bordens rad,
här i bordens rad, här i bordens rad!
Här framgår en man med luta
och hotar oss med en sång.

Lokalen fylles med gröna blad
och med röda rosor med gröna blad
och gossar ombord på en skuta
med flaskor och svajig gång.

God afton du vackra visa,
så världsskygg och tunn.
Din skönhet den vill jag prisa
med vinsmak i mun.

O, hukoms gubbar i bordens rad,
här i bordens rad, här i bordens rad!
Här framgår en man med luta
och hotar oss med en sång.

Vik hastigt hädan herr Skopendal
till ett annat bord, hör nu Skopendal.
Här kommer min Kristina
hon ämnar sig säkert hit.

Hon trippar fram i den stora sal.
i den bruna sal i den trånga sal
som sprött porslin från Kina
men verklig som svensk granit.

God afton min bleka duva
och dyrbara dront!
Hur haver hon med sin snuva,
sitt hjärta och sånt?

Vik hastigt hädan herr Skopendal
till ett annat bord, hör nu Skopendal.
Här kommer min Kristina
hon ämnar sig säkert hit.

[tillbaks] | [topp] | [text start]