[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1999 juni 29

melodin i midi format 
Karl-Erik Forsslund(1872-1941)

Ur Storgårds-Blomster

----- [tillbaks] ----- 

melodin i midi format

Än blommar blå förgätmigej

text: Karl-Erik Forsslund
musik: Tommy Rådberg

Än blommar blå förgätmigej
i våra blomstersängar,
än grönskar gräs och timotej
på alla våra ängar.
Men liarna slå
och räfsorna gå
med raska slag och slängar.

Och blomstren falla ned och dö
i doft som stilla söver,
i doft av bär och gräs och hö,
av smultron och av klöver.
Och liarna slå,
och räfsorna gå,
och snart är sommarn över.

Se drängarna i skjorta röd,
se jäntors vita linnen -
det lyser grant som heta glöd
till fröjd för unga sinnen.
Men liarna slå
och räfsorna gå,
snart äro blomstren minnen.

Där föllo ibland gräs och strå
två vallmoblomster röda.
Min räfserska, ett av de två
skall vid din barm förblöda.
Och liarna slå
och räfsorna gå,
snart bli vi alla döda.

[tillbaks] | [topp] | [text start]