[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1999 juni 2

melodin i midi format 
 
Textförfattaren Arthur H. Magnusson inspirerades av läget i världen, det stora rysk-japanska kriget.
I Sverige diskuterades värnplikten. En naturlig samband mellan värnplikt och rösträtt fördes fram som argument för, som det står i visan, "gör oss till herrar i fädernas land."
----- [tillbaks] ----- 

melodin i midi format

Beväringsvisa från 1904

text: Arthur H. Magnusson
melodi: "Arbetets söner"
musik: Nils P. Möller

Arbetets söner, ut att försvara
Svea, vår moder, den stolta madam.
Gumman är gammal, kan själv inte klara
skivan, som fordom i rök och i damm.
Därför begär hon
ett stöd av vår arm,
därföre tär hon
vår blodfyllda barm.
Fast vi vår arbetskraft utan att pruta
offra för henne i svältfyllda dar,
vägrar hon giva oss någon valuta,
fastän det enda vi äger hon tar.
vägrar hon giva oss någon valuta,
fastän det enda vi äger hon tar.

Svea, hur länge emot skall du spjärna
innan du lossar beroendets band?
Giv oss en "frihetens stamort" att värna,
gör oss till herrar i fädernas land.
Och för din ära,
som också bli vår,
gladligt vi bära
geväret ett år.
Giv oss vår rätt, och i striden vi fara,
redo vi stå båd´ beväring och stam,
att din uråldriga frihet försvara,
skydda dig undan från träldomens skam.
att din uråldriga frihet försvara,
skydda dig undan från träldomens skam.

[tillbaks] | [topp] | [text start]