[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1998 dec 30

melodin i midi format
Varsegod ett skillingtryck!
----- [tillbaks] -----
melodin i midi format

En dag är som en vecka lång.

En dag är som en vecka lång
en månad som ett år
och jag fått fälla mången tår
om jag dig aldrig får.

Med änslan, sorg och stort besvär
jag mig en visa gör
som gömmas bör hos dig min vän
intill den bleka död.

Gud nåde dig om du falsker är
och har en annan kär,
jag liknar dig vid vilda djur
som uti skogen är.

Men den som har en trogen vän
en vinning har han nog
den skattar jag långt sällare
än falska människor.

Som solen uppå himmelen
hon längtar till sitt rum
så gör ock du och jag min vän
var timma och var stund.

Som stjärnorna på himmelen
de para sig par om par.
Så gör ock du och jag min vän
uppå vår bröllopsdag.

[tillbaks] | [topp] | [text start]