[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1999 juni 30

melodin i midi format
repetera automatiskt på
 
 
Skämtballaden om flickorna som planterar kål är känd både i Skandinavien, Tyskland och Holland. I de tidigare exemplen är flickornas kavaljerer djäknar (skolpojkar).
----- [tillbaks] ----- 

melodin i midi format
repetera automatiskt på
 

Det gingo tre flickor

känd från 1700-talet.
Denna variant är inspelad och transkriberad
av Eva Falkenström 1969 efter fiskaren
Erik Andersson, Möja, född 1920.
Källa: Sjömansvisor LTs förlag Stockholm 1980
 

Det gingo tre flickor
planterande kål
för det nionde filion.
Då kommo tre sjömän och sågo därpå
alla dom som skulle på talibilajon.

Fram kom en snurrebussi hoppandes
uti navella skulle se min daveladej
för di ballikutta hej filion.

Å så stängde dom dörren
med stickor och strån
för det nionde filion
att ingen sjöman skulle komma därin
alla dom som skulle på talibilajon.

Fram kom en snurrebussi hoppandes
uti navella skulle se min daveladej
för di ballikutta hej filion.

Men så blåste det upp
en sydvästliger vind
för det nionde filion.
Å dörren gick opp och sjömännerna in
alla dom skulle på talibilajon.

Fram kom en snurrebussi hoppandes
uti navella skulle se min daveladej
för di ballikutta hej filion.

Å så lade dom sej
på förgyllande säng
för det nionde filion.
Att dom skulle pröva sin raska dräng
alla dom som skulle på talibilajon.

Fram kom en snurrebussi hoppandes
uti navella skulle se min daveladej
för di ballikutta hej filion.

Å när natten har flytt
och när morronen grytt
för det nionde filion
ja då hade hmhm då stått och spytt
på alla dom som varit på talibilajon.

Fram kom en snurrebussi hoppandes
uti navella skulle se min daveladej
för di ballikutta hej filion.

Så gingo de sjömännen
Storgatan fram
för det nionde filion
så mötte de där sin styresman
alla dom som varit på talibilajon.

Fram kom en snurrebussi hoppandes
uti navella skulle se min daveladej
för di ballikutta hej filion.

Å var har ni varit
hela natten lång
för det nionde filion
som inte har varit ombord en enda gång
sa alla dom som skulle på talibilajon.

Fram kom en snurrebussi hoppandes
uti navella skulle se min daveladej
för di ballikutta hej filion.

Jo vi har varit där
vinet är mest
för det nionde filion
ja där vinet är mest
och där flickorna är bäst
sa alla dom som varit på talibilajon.

Fram kom en snurrebussi hoppandes
uti navella skulle se min daveladej
för di ballikutta hej filion.

Å kaptene han ställde
dem upp i en ring
för det nionde filion
å daggen fick dansa på ryggarna kring
på alla dom som varit på talibilajon.

Fram kom en snurrebussi hoppandes
uti navella skulle se min daveladej
för di ballikutta hej filion.

Å snälla kaptenen
slå inte så hårt
för det nionde filion
för det svider och kliar
i skinnet så svårt
sa alla dom som varit på talibilajon.

Fram kom en snurrebussi hoppandes
uti navella skulle se min daveladej
för di ballikutta hej filion.

Ja nog får ni
era skinnen igen
för det nionde filion
men flickorna får aldrig sin mödom igen
alla dom som varit på talibilajon.

Fram kom en snurrebussi hoppandes
uti navella skulle se min daveladej
för di ballikutta hej filion.

[tillbaks] | [topp] | [text start]