[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1998 dec 31

melodin i midi format
"För att skrämma redaktören att jag rymt skrev jag följande visa och smugglade in på hans bord i lördags. När han fann den, trodde han att jag rest min väg."  Så skriver den anställda journalisten Dan Andersson på Ny Tid, Göteborg, till systern Anna i augusti 1917. Förlagan är en dikt av vännen Harry Blomberg - "Visa för Joachim. Skriven en afton på Tullen i Göteborg." Dikten ingick i Julfacklan 1917. Näst sista strofen var då struken.
----- [tillbaks] -----
melodin i midi format

Avskedssång till finnmarksskalden broder Joachim

vid hans avresa från Göteborg en höstkväll

text och musik: Dan Andersson

Broder Joachim, du reser dit där vilda aplar glöda,
och där åbrodd vissnar sakta invid hundraårig gård -
Du skall hälsa alla gamla, unga, alla levande och döda,
du skall hälsa sparv och trana, du skall hälsa räv och mård.

Broder Joachim, vi sutto vid vårt mörka öl och drömde
om de silvervita källorna vid Rökstubackens slog,
och vi sågo liksom syner så att stadens damm vi glömde,
och det vart en kolarkoja utav Tullens svarta krog.

Broder Joachim, du reser dit, där rönnar digna tunga -
hälsa varmt till Luossas gula halm och glesa korn.
Hör hur Hagaparkens almar till ditt avsked sakta sjunga,
och det ringer varmt till vesper ifrån Masthuggstemplets torn!

Du skall hälsa alla Paisos gula kärr och svala floder,
du skall hälsa alla hässjor, alla flyn och vilda snår.
Alla höns och svultna skator skall du hälsa från en broder,
som med själen tung av minnen uti främlingslandet går.

Räck mig handen, broder Joachim, och torka salta tåren
och drick luft i Kanges dalar för ditt längtanssjuka bröst.
Om du dör bland berg och myrar skall det brytas löv för båren,
gula, röda blad ur skörden av en hög och helig höst.

Men, o broder, när du sitter ibland träd som evigt sjunga,
när du bygger dig en koja mitt i Mattnas mörka skog,
bed för dem som staden kväver att de länge må bli unga
och om troll och högland drömma uppå Tullens svarta krog.

[tillbaks] | [topp] | [text start]