[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1998 okt 31

melodin i midi format
Evert Taube och flera av hans nära vänner, som Erik Axel Karlfeldt och Albert Engström, har betytt mycket för visans populäritet i Sverige. Själv missade jag ingen Evert Taube Gröna Lunds konsert. Och som trumpetare spelade jag ofta en Taubemelodi när jag själv fick välja musikstycke. I Rörstrandskyrkan (Pingströrelsen) eller i kommunala musikskolan spelades INGA Taubemelodier. Det finns dokumenterat en beundran från Evert Taube för poeten Elias Sehlstedt. Bland annat finns en prosadikt skriven av Evert Taube där huvudpersonen är Elias Sehlstedt. Och Vackert så fanns med i Evert Taubes visprogram från de tidiga åren.

Byssan lull är en bearbetning av Evert Taube.

----- [tillbaks] -----


Byssan lull.


musik: Traditionell
text: Evert Taube

Byssan lull, koka kittelen full,
där kommer tre vandringsmän på vägen,
byssan lull, koka kittelen full,
där kommer tre vandringsmän på vägen.
Den ene, ack så halt,
den andre, o, så blind,
den tredje han säger alls ingenting.

Byssan lull, koka kittelen full,
på himmelen vandra tre stjärnor,
byssan lull, koka kittelen full.
på himmelen vandra tre stjärnor,
Den ene är så vit,
den andra är så röd,
den tredje är månen den gula.

Byssan lull, koka kittelen full,
där blåser tre vindar på haven,
byssan lull, koka kittelen full,
där blåser tre vindar på haven.
på Stora Ocean,
på Lilla Skagerack
och långt upp i Bottniska viken.

Byssan lull, koka kittelen full,
där segla tre skutor på vågen,
byssan lull, koka kittelen full,
där segla tre skutor på vågen.
Den första är en bark,
den andra är en brigg,
den tredje har så trasiga segel.

Byssan lull, koka kittelen full,
sjökistan har trenne figurer,
byssan lull, koka kittelen full,
sjökistan har trenne figurer.
Den första är vår tro,
den andra är vårt hopp,
den tredje är kärleken den röda.

Byssan lull, koka kittelen full,
tre äro tingen de goda,
byssan lull, koka kittelen full,
tre äro tingen de goda.
Den förste är Gud Far,
den andre är hans Son,
den tredje är god Jungfru Maria.

[tillbaks] | [topp] | [text start]