[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1999 juni 3

melodin i midi format 
 
En inblick i det gamla bysamhället.
----- [tillbaks] ----- 

melodin i midi format

Klockarfar (En majdag i Värend)

text: C. W. Böttiger och J.W. Bäckström
musik: Folkmelodi

Klockarfar, han skall nu allting bestyra,
lära barnen, att två och två det är fyra,
utan honom man kan ej lära att stava,
utan honom man kan ej folket begrava.

Föds ett barn, så frågas: vad skall det heta?
"Gå till klockarn, han måste allting ju veta."
Om ett par sig i äkta ståndet begiver,
är det klockarn som bröllopsverserna skriver.

Får med sjukdom för sina synder man sota:
"gå till klockarn, han skall dig nog kunna bota."
Om processer och annat otyg man äger:
"gå till klockarn och hör dig för vad han säger."

Han skall ock veta råd för alla slags sorger:
ympa barn skall han kunna samt spela orger.
Det är han, som skall hålla handbok åt prästen,
och vid gravöl är det han, som får resten.

Varje söndag skall predikstolen han damma.
Klockare och klokare är detsamma.
Han i läsa skall känna nyaste moden.
Lugga barn skall han på lancastermetoden.

Han åt prosten skall väga tiondesmöret,
bakpå schäsen åka med till förhöret;
prost och kaplan han söka skall att förlika,
och vid mässfall det händer han får predika.

Ingenting, nej, intet får han försumma:
dör en gubbe, så tröstar klockarn hans gumma.
Han skall föra an båd´ dansen och leken,
och vid bordet är det han som skär steken.

Han skall vara med från början till slutet;
skall det skjutas, så släpper klockarn till krutet.
Han skall vara en hjälp för gamla och unga,
och framför allt skall han vara grym till att sjunga.

Överallt så är klockarn framme och råder,
får man tandvärk, skall han på tummen slå åder.
Men i dag så är hans helaste ärend´
att lyckönska er silverstjärnor i Värend.

[tillbaks] | [topp] | [text start]